SCOP, SEER, R32 og inverterteknologi – vi forklarer

Planlegger du å kjøpe varmepumpe? Da har du sikkert støtt på flere ord og begreper som du ikke har sett før. Vi forklarer noen av de viktigste.

Hvis du skal kjøpe din første varmepumpe eller bytte ut en eldre, kan det være vanskelig å vite hva de ulike fagbegrepene og teknologiene betyr. Her skal vi forklare noen av de viktigste, slik at du kan velge den varmepumpen som passer best for deg og ditt hjem.

Hvordan fungerer inverterteknologi?VE9

Inverterteknologi innebærer at varmepumpens kompressor er turtallsregulert. Dette gjør at varmepumpen tilpasser turtallet etter varme- eller kjølebehovet som er i huset. I oppstartsfasen trenger varmepumpen ekstra energi for å komme opp/ned i den ønskede temperaturen. Deretter kreves mindre energi for å opprettholde varmen eller kjølingen. Et konvensjonelt system, uten inverterteknologi, har bare en driftsmodus hvor systemets kompressor veksler mellom å være avslått og gå for fullt. Overgangen mellom stigende og fallende temperatur leder til økt energiforbruk. Et system med inverterteknologi gjør at hastigheten og belastningen av kompressoren kan variere, og dette gjør at systemet kan holde den innstilte temperaturen mer stabil. Dermed reduserer man unødig energiforbruk og sparer mer. Alle Panasonics varmepumper er inverterstyrte og gir dermed behagelig innendørstemperatur, samtidig som de bruker mindre energi.

Fordeler med inverterteknologi  

  • Fordi pumpen ikke slår seg av og på øker livslengden på varmepumpen
  • Jevn drift innebærer også lavere energiforbruk
  • Oppstartstiden blir kortere
  • Ønsket innetemperatur oppnås raskere
  • Innendørstemperaturen blir jevnere

13 54 A+++ SCOPHva er SCOP?

SCOP står for Seasonal Coefficient of Performance, også kalt årsvarmefaktor. Dette handler om varmepumpens effektivitet ved tilstrekkelig gjennomsnittstemperatur gjennom året. Tallet tar hensyn til ulike faktorer som utendørstemperatur og endringer i luftfuktighet. Varmepumper med høye SCOP-verdier koster gjerne litt mer enn andre, men gir til gjengjeld større energibesparing og er dessuten bedre for miljøet. Jo høyere varmeeffekt, jo høyere er sannsynligheten for at varmepumpen vil kunne varme opp huset ditt. Det er viktig å se på effekten i forhold til størrelsen på ditt hjem, og hvor kaldt det er der du bor. Her er det lurt å snakke med en autorisert forhandler som kan gi gode råd på hvilken pumpe du bør velge.


13 86 A+++ SEERHva er SEER?
SEER står for Seasonal Energy Efficiency Ratio. Dette er varmepumpens totale energieffektivitetsfaktor for hele driftssesongen. Alle varmepumper og luftkondisjoneringsenheter klassifiseres med denne faktoren og gir en pekepinn på forholdet mellom pumpens angitte kjølekapasitet, og tilført effekt i kjølesesongen. Høyt SEER-tall betyr bedre effektivitet og lavere strømregning.

 

Panasonic R32 LogoHva er R32?

R32 er en type kuldemedium som brukes i Panasonics nye varmepumper. Varmepumpens utendørsenhet tar inn luft som komprimeres og varmes opp til gass som føres via et kuldemedium til innendørsenheten. Derifra overføres varmen fra kjølemediet til varm luft som distribueres ut i rommet via viften som sitter i innendørsenheten. Gjennom nye teknologier utvikles våre produkter og blir mer holdbare og miljøvennlige. I sammenheng med nye regler rundt kuldemediers påvirkning på den globale oppvarmingen (Global Warming Potential – GWP) produserer vi nå varmepumper med R32. Dette minsker drastisk verdien av GWP sammenlignet med andre kuldemedier. Sammenligner man GWP-verdien mellom R410A og R32, har verdien blitt redusert med en tredjedel. Lavere GWP og økt energieffektivitet bidrar til lavere strømkostnader. Kuldemediet R32 er også skånsomt for systemets kompressor, noe som øker varmepumpens livslengde.

Les mer om hvilken varmepumpe du bør velge på vår hjemmeside: 
https://www.aircon.panasonic.eu/NO_no/happening/hvilken-varmepumpe-skal-jeg-velge/