Så påverkas ni av de nya EU-reglerna som begränsar fluorerade växthusgaser
EU:s nya förordning begränsar användningen av fluorerade växthusgaser och kräver nya köldmedier som är bättre för miljön. Affärer, hotell, skolbespisningar, och andra områden där man använder stora kyl- och frysenheter, kommer därför behöva se över sina nuvarande system.
Läs mer »

Corporate