Framtidens stad är redan här – Fujisawa SST

Vi på Panasonic har tagit vårt samhällsansvar på allvar genom att bygga upp en miljöeffektiv och hållbar stad, helt från grunden. Staden ligger i Japan och kallas Fujisawa Sustainable Smart Town.

Världens befolkning väntas överstiga 9 miljarder människor innan år 2050. Det är därför viktigt att framöver få ut det mesta möjliga av jordens begränsade resurser och energitillgångar. Vi på Panasonic har tagit vår del av ansvaret genom att bygga upp den nyligen invigda miljöeffektiva staden Fujisawa Sustainable Smart Town i Japan.

Mer förnybar energi och mindre koldioxidutsläpp

Det nybildade bostadsområdet Fujisawa SST har byggts upp på marker där det under 50 års tid legat Panasonic TV-fabriker. Idag är området hemstad åt ca 300 familjer. Man räknar med att antalet hållbara bostäder i staden kommer att uppgå till ca 1000 år 2018. Fujisawa SST är en framtidsstad med mycket stora ambitioner. Man vill t ex minska stadens koldioxidutsläpp med 70 procent med hjälp av solpaneler, naturgasdrivna bränsleceller och lagringsbatterier i samtliga hem. En av stadens målsättningar är att använda så mycket förnybar energi som möjligt med minsta möjliga koldioxidutsläpp, vilket de boende redan nu anammar genom att t ex köra eldrivna bilar, mopeder och cyklar.

Stadens mål kan inte uppnås utan hjälp från dess invånare, vilket kräver att de är både engagerade och motiverade att hålla nere sin energiförbrukning.

Varje hus har därför utrustats med en skärm, där de boende kan hålla koll på både sin energiförbrukning och sina koldioxidutsläpp. Skärmen skapar ett naturligt fokus på att hålla nere elförbrukningen och invånarna känner sig delaktiga i att försöka uppnå stadens energimålsättningar.

Tre dagar utan el – inget problem

Om Fujisawa SST skulle drabbas av ett strömavbrott som varar under en längre tid, garanterar det visionära bostadskonceptet att staden kan fungera upp till tre dagar utan el. Detta säkerställs med bostädernas egna batterier samt med stadens allaktivitetshus och lyktstolpar, vilka är utrustade med extra solpaneler och batterier. Den lokala strömförsörjningen innebär även att kommunikationslinjer kan hållas öppna i nödfall, eftersom mobilmasterna fungerar oavsett vad som händer. De många solcellsanläggningarna säkerställer även att elfordon kan laddas, så att transportmöjligheterna inte påverkas när staden drabbas av strömavbrott.

Titta gärna på denna film för att veta mer om Fujisawa SST.