Så här fungerar din värmepumpsgaranti

Kvalitet har alltid varit ett av Panasonics viktigaste ledord. Nya modeller genomgår alltid grundliga tester innan de lanseras. De kvalitetsprövas bland annat i olika testhus för att garantera att de kan möta kundernas krav och leverera förväntat resultat i alla klimatförhållanden.

Värmepumpar är baserade på avancerad teknologi. Det kan därför hända att problem med komponenter uppstår i samband med vissa installationer. Skulle du få problem med din värmepump är det bra att känna till vilka garantier som gäller. I den här garantiguiden förtydligas vilka rättigheter du som Panasonic-kund har när något blir fel och vad du kan göra för att få hjälp.

Vad är en garanti egentligen?

Det är lätt att bli lurad av ordet garanti och tänka sig att det garanterar dig hjälp oavsett vad som händer inom garantitiden. Men faktum är att en garanti normalt endast täcker ursprungliga fel. Vad som räknas som ursprungligt fel beror på vilken typ av produkt som det handlar om men överlag gäller att fel som inte uppkommit genom handhavandefel (dvs. att du som kund på något sätt orsakat felet genom felaktig hantering), yttre påverkan (t.ex. vandalism, blixtnedslag, djur mm) samt normalt slitage täcks av en garanti.

Hur vet jag vad just min garanti innefattar?

Den som ställer ut garantin bestämmer vad som innefattas. Garanti är inget du har laglig rätt till vid köp av en produkt, utan detta är ett frivilligt åtagande som återförsäljaren kan erbjuda. Därmed kan återförsäljarens villkor täcka mer än vad som angivits ovan. Var därför noga med att redan vid köpet jämföra olika garantier från återförsäljarna då dessa kan skilja sig trots att produkten är densamma.

Har Panasonic egna garantier?

Panasonic ger olika garantier för olika produkter. För värmepumpar gäller 5 års kompressorgaranti. Detta är en materialgaranti som innebär att själva kompressorn ersätts, men inte arbetskostnaden vid ett byte. Du behöver dock inte vända dig till Panasonic om du skulle få något problem med din kompressor. Denna garanti hanteras som vanligt av din återförsäljare.

Om din värmepump installerats av någon av Panasonics auktoriserade installatörer får du 5 års full garanti. Se hela listan över installatörerna här: http://www.panasonicproclub.com/ifinder/SE_sv/home/.

Du ska alltid få ett garantibevis efter installationen. Om du inte har fått detta, trots att din installatör är auktoriserad av Panasonic, rekommenderar vi att du tar kontakt med installatören direkt. Läs mer om Panasonics egna garantier här: https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/happening/5-ars-garanti-och-14-ars-forsakring/

Jag har garanti kvar och har drabbats av ett misstänkt fel, vart vänder jag mig?

Du vänder dig alltid till din återförsäljare/installatör för hjälp, om inget annat har angivits. Det är med återförsäljaren du har ett avtal och de är skyldiga att följa detta.

Min återförsäljare har gått i konkurs. Vem ansvarar för de garantier jag fått från dem?

Du kan vända dig till ett tidigare säljled med garantifel, så länge installatören/återförsäljaren i sin tur har haft rätt till motsvarande garantier. Det betyder att om din återförsäljare har någon form av garanti från sin leverantör, har du rätt att ta över dessa om återförsäljaren skulle gå i konkurs eller upphöra med sin verksamhet. Vem som är leverantör kan ibland vara svårt att reda ut. Ibland är det enklast att kontakta Panasonics kundsupport, https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/contact/. På kundsupporten kan vi ta reda på om din värmepump omfattas av vår egna garanti alternativt vilken distributör som ursprungligen har sålt den. Detta gäller även om du inte känner till vem som gjort installation, om du t.ex. flyttat in i ett hus där det redan finns en värmepump från Panasonic installerad.

Jag har ett problem med min produkt som inte omfattas av någon garanti. Vad kan jag göra?

Om du som privatperson har köpt en produkt av ett företag har du tre års reklamationsrätt enligt lag. Skillnaden mellan garanti och reklamationsrätt består i vem som har bevisbördan. Vid reklamationsrätt ska du bevisa att felet är ett ursprungsfel (se definition ovan), men vid garanti ligger denna bevisbörda hos återförsäljaren. En garanti kan vara både längre och kortare än reklamationsrätten och ibland även mer omfattande. Reklamationsrätten gäller endast mot återförsäljaren och kan ej nyttjas hos ett tidigare säljled eller producent.

Det kan även vara bra att känna till att du som har maskinskadeförsäkring tecknad i hemförsäkringen har möjlighet att vända dig dit vid fel utanför garantitiden eller garantivillkoren. Hur mycket som ersätts beror på vilket avtal du har med försäkringsbolaget. Ibland täcks även fel orsakade av yttre påverkan, som blixtnedslag samt vissa handhavandefel (drulle).

Om din värmepump installerats av någon av Panasonics auktoriserade installatörer erbjuds du, utöver 5 års full garanti, en förlängningsförsäkring mellan år 6-14 som tillval. Värmepumpen försäkras för ett år i taget och du bestämmer från år till år om försäkringen ska fortsätta gälla. Läs mer om 14 års förlängningsförsäkring här: https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/happening/5-ars-garanti-och-14-ars-forsakring/