Grön och ekonomisk kontorsbyggnadslösning vinner pris vid Panasonic PRO Awards

IT-konsultföretaget ITK Engineering har tillsammans med installatörerna Mardo Kältetechnik vunnit priset för bästa hållbara projekt vid Panasonic PRO Awards 2018, tack vare sin innovativa och hållbara kontorsbyggnadslösning.

ITK Engineerings huvudkontor, som ligger i sydvästra Tyskland, har vunnit pris för bästa hållbara projekt för sin Panasonic HVAC-lösning. Byggnaden fick utmärkelsen på grund av systematiskt implementerade och hållbara lösningar samt användningen av energieffektiva produkter som sparar både energi och reducerar kostnaderna avsevärt.

Optimal komfort och goda arbetsvillkor

Konsultföretaget, som specialiserat sig på elektrifiering, automatisering och nätverk av tekniska system, behövde ett intelligent VVS-system för att garantera en bekväm arbetsmiljö för över 400 anställda. Det var särskilt viktigt för ITK Engineering att minimera oljud för att säkerställa optimal komfort och goda arbetsvillkor för de anställda, samtidigt skulle lösningen enkelt kunna kontrollera temperaturen och vara enkel att styra.

Enligt Cornelius Grund, projektledare och auktoriserad representant för installatörerna Mardo Kältetechnik, har projektet, trots tidspressen, varit värt det.

– Det har varit värt allt. De anställda på ITK Engineering var imponerade av inomhusklimatet och flexibiliteten i den installerade lösningen i den nya byggnaden. När man arbetar med högt tryck i mötesrummen krävs bara en enkel knapptryckning för att få luftkonditioneringen att kyla ner rummet, säger Cornelius Grund.

Önskan att styra värme- och kylsystemen med endast en enhet uppfylldes med en lösning från Panasonic. Med hjälp av en avancerad pekpanel, installerad i källaren, kan den centrala styrenheten kontrolleras med en enkel en knapptryckning. Dessutom kan den styra avaktivering av golvvärmesystemet under sommarmånaderna och daglig övervakning av luftkonditionering under året. Eftersom alla system är tillverkade av Panasonic kan styrsystemet koordinera de separata systemen och därmed förhindra onödig energiförbrukning.

En kostnadseffektiv och hållbar lösning

Den valda Panasonic-lösningen för ITK Engineerings huvudkontor består av åtta ECOi EX utomhusenheter, som har en kylkapacitet mellan 28 och 45 kW. Även om det finns många små inomhusenheter som hjälper till att kyla ner kontoret under olika förhållanden under dagen, är systemen mycket ekonomiska.

En av fördelarna med Panasonic ECOi EX VRF-system är, förutom den enkla installationen, att det fungerar effektivt även under utmanande belastningsförhållanden. Den minsta installerade utomhusenheten ECOi EX har en kapacitet på 10 kW och uppnår en ESEER på 8,67 (Eurovent-metoden) och en SCOP på 5,74 (SBEM-metoden).

Detta var en av de avgörande faktorerna varför en Panasonic HVAC-lösning valdes. Christoph Sodusch, projektledare för grossisten Vogelsang Klimatechnik, uppskattade att besparingarna nådde nästan 30 procent jämfört med ett kylvattensystem.

Huvudkontoret, som är 5000 m2, värms också upp med lågtemperaturs-golvvärme. Energin levereras effektivt av två ECOi EX VRF värmepumpar med en kapacitet på 63 kW vardera (SCOP 4.09) samt två ECOi värmeväxlarenheter för kall- och varmvattenproduktion.

Ett bra inomhusklimat

Förutom en bekväm inomhustemperatur är frisk luft också en betydande komfortfaktor på arbetsplatsen och en viktig förutsättning för en långvarig koncentrationsförmåga hos de anställda. En del av lösningen på ITK Engineerings nya huvudkontor var därför installeringen av två Panasonic AHU-satser för att säkerställa att endast förbehandlad luft med rätt temperatur skickas in i byggnaden.

Varje timme tempereras mer än 8.000 m3 luft. En värmeväxlare använder energin från överskottsluften från ventilationssystemet för att värma eller kyla överskottsluften. Den samlade reducerade temperaturskillnaden hjälper luftkonditioneringsanläggningen att spara energi och därmed minskar kostnaderna avsevärt.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Frida Rosenlind, Produktchef Aircon, Panasonic Nordic
Tlf. +46 8 680 26 62
E-mail: frida.rosenlind@eu.panasonic.com

 

Om Panasonic:
Panasonic Corporation är världsledare inom utvecklingen olika elektroniska tekniker och lösningar inom hemelektronik, bostadsmarknaden, fordonsindustrin och B2B-marknaden. Företaget som firade sitt 100-årsjubileum 2018, har expanderat globalt och driver idag 591 dotterbolag och 88 intresseföretag världen över. Panasonic visade ett rekordresultat med en omsättning på 61,4 miljarder EURO för det år som avslutades i mars 2018. Företaget satsar på att driva mervärde genom innovation och med sin teknik, ge ett bättre liv och en bättre värld för sina kunder. För mer information om Panasonic:  https://www.panasonic.com/global/home.html