Sänk dina energikostnader ytterligare – 5 tips

Sänk dina energikostnader ytterligare!

  1. Sänk inomhustemperaturen. Bara en eller två graders justering kan göra stor skillnad.
  2. Schemalägg inomhustemperaturen med hjälp av t.ex Verisures fjärrstyrning. Genom att sänka temperaturen när du är på jobbet eller sover kan du göra ytterligare besparingar.
  3. Var noga med den regelbundna servicen och rengöringen. En ren pump sparar ännu mer energi.
  4. Var uppmärksam på skillnader i pumpens beteende. Vid låga temperaturen är det normalt att värmepumpen inte levererar lika mycket värme, men om effekten över tid blir sämre och sämre, även vid högre utomhustemperaturen kan det bero på t.ex. läckage av gas. Kontakta då din installatör som får kontrollera trycket och eventuellt täta och fylla på gas på nytt. En god effekt ger högre energibesparing.
  5. Se till att värmedistributionen inte bryts. Då värmen från luft/luftvärmepumpen sprids via luften är det viktigt att se till att denna får så fri väg som möjligt. Låt dörrarna mellan rummen inne vara öppna och undvik stora hinder. Ju större yta värmepumpen kan värme desto större blir din besparing.