Slik fungerer garantien på varmepumpen

Vet du hvilke rettigheter du har når du kjøper varmepumpe? Panasonics garantiguide gir deg svar.

Alle Panasonics varmepumper utvikles i sin helhet hos oss slik at vi har full kontroll på hele produksjonsprosessen. Ingen modeller slippes på markedet før de har blitt grundig testet og ofte også utprøvd i testhus flere steder i Norden. Vi er derfor trygge på at våre løsninger skal møte kundenes krav og behov, og ikke minst levere forventede resultater – selv i værharde klima.

Det er imidlertid viktig å vite at varmepumper er avansert teknologi og at komponenter i slike installasjoner noen ganger kan feile. Vi har derfor utviklet en garantiguide for å opplyse om hvilke rettigheter du har dersom noe skulle feile, og hvordan du skal gå frem om du behøver hjelp.

Hva er viktig å vite med en garanti?

Det er lett å mistolke ordet garanti og tro at det sikrer deg hjelp uansett hva som hender innenfor garantitiden. Garantien dekker vanligvis produksjonsfeil, og hva det innebærer i praksis kan variere fra produkt til produkt. Garantien dekker ikke feil forårsaket av kunden selv, skader gjennom ytre påvirkning (som lynnedslag, vandalisme og ødeleggelse forårsaket av dyr) eller normal slitasje.

Hvordan vet jeg hva min garanti dekker?

De som utsteder garantien bestemmer hva som dekkes. Det er opp til tilbyder selv å bestemme hva som er inkludert, og det er derfor viktig å studere garantien og varigheten på denne når man skal velge produkt/løsning fra forhandler/installatør.

Har Panasonic egne garantier?

Panasonic har ulike garantier for sine produkter. For varmepumper gjelder fem års garanti på kompressoren. Dette er en materiellgaranti som innebærer at selve kompressoren skiftes ut, men dekker ikke kostnadene for selve jobben. Om man havner i en slik situasjon skal man kontakte forhandleren som har solgt deg løsningen, da det er de som har ansvaret for å følge opp garantiene.

Jeg er fortsatt innenfor garantitiden og har en klage. Hvem skal jeg kontakte?

Du skal alltid kontakte forhandleren som har solgt deg løsningen. Det er med denne parten du har en avtale, og det er deres ansvar å sikre deg tilfredsstillende oppfølging.

Min forhandler er konkurs. Hva gjør jeg?

Du kan henvende deg til et tidligere salgsledd med garantifeil. Som oftest er dette distributør som også gir tilsvarende garantier. Dette betyr at din forhandler har en garanti mot sin leverandør, som er pliktig til å ta over disse om forhandlers virksomhet opphører. Når man kontakter distributør (merk at vi har flere i hvert marked, og de enkelte har ansvar for de produktene som er solgt til din forhandler via dem) må man oppgi serienummeret på produktet og vise kvittering/faktura fra kjøpet. På den måten kan distributør se hvilken garanti som gjelder. Listen over våre distributører finner du her: http://www.aircon.panasonic.eu/NO_no/distributors/

Jeg har et problem med produktet som ikke dekkes av garantien. Hva kan jeg gjøre?

Om du som forbruker har kjøpt et produkt av en autorisert forhandler, har du i følge loven to års reklamasjonsrett. Med produkter som har lengre levetid (som en varmepumpe) utvides rettigheten til fem år. Forskjellen mellom garanti og reklamasjonsrett er hvem som har bevisbyrden. Ved reklamasjon skal forbruker bevise at det skyldes en produksjonsfeil, mens ved garantifeil ligger bevisbyrden hos forhandler. En garanti kan være både kortere og lengre enn reklamasjonsretten, og gjerne også mer omfattende. Reklamasjonsretten rettes mot forhandler, men ved konkurs kan den rettes mot et tidligere salgsledd som distributør eller produsent.

Det er også nyttig å vite at noen innboforsikringer kan dekke maskinskader som ikke går på reklamasjon eller garantien. Hvor mye som erstattes avhenger av din avtale med forsikringsselskapet. Noen ganger kan disse polisene dekke skader som lynnedslag eller brukerfeil.