Senk energikostnadene dine ytterligere

Maksimer din besparing ved bruk av varmepumpe! Vi gir deg fem tips.

1. Senk innetemperaturen din. Bare én eller to grader kan gjøre stor forskjell
2. Planlegg innetemperaturen ved bruk av for eksempel Verisures fjernstyring.  Ved å senke temperaturen når du er på jobb eller sover kan du oppnå ytterligere besparinger.
3. Vær nøye med den regelmessige services og rengjøringen. En ren pumpe sparer enda mer energi.
4. Vær oppmerksom på forandringer i din pumpes oppførsel. Ved lave temperaturer er det normalt at pumpen ikke klarer å produsere like mye varme. Om dette vedvarer over tid og blir merkbart dårligere, selv ved høyere innetemperaturer kan det være på grunn av for eksempel lekkasje av gass. Kontakt da din installatør som for kontrollert trykk og eventuelt fylt på ny gass. God effekt gir høyere energibesparing.
5.  Pass på at varmedistribusjonen ikke brytes. Varmen fra luft/luftvarmepumper spres via luften og det er viktig å påse at luftveien er så fri som mulig. La dører mellom rom være oppe og unngå store hindre. Dess større areal varmepumpen kan varme dess større blir din besparing.