Effektivitet i olje- og gassbransjen

Et fall i oljepriser har tvunget bedrifter til å kutte driftskostnader. En undersøkelse Panasonic har gjennomført blant de største olje- og gasselskapene i Russland viser at en investering i utvikling av automatiserte prosesser og it-infrastruktur gir høyere effektivitet selv i kriseperioder.