Alle Panasonics luft-vann varmepumper med beste energimerking

Kravene for energimerking av varmepumper endres. Hele Aquarea-serien oppnår høyeste nivå: A++. De nye kravene fra EU fordrer også at komplette installasjoner energimerkes, noe Panasonic løser med et brukervennlig nettverktøy for installatører.

De nye kravene fra EU krever at alle private og kommersielle oppvarmingsprodukter må energimerkes. I tillegg blir det krav om energimerking av komplette installasjoner bestående av flere ulike enheter. Denne merkingen skal være en hjelp til å gjøre de riktige valgene ved valg av oppvarmingsløsninger. Energimerket skal være godt synlig på all emballasje, og vil gi en pekepinn på hvor effektivt hver enkelt produkt er.

15 A2W A CLASS WATER PUMPAquarea luft-til-vann står til A

Varmepumper vil være klassifisert i ni ulike kategorier, fra G til høyeste kategori A++. Høytemperaturvarmepumper (55° turtemperatur) må markeres med A, A+ eller A++. Lavtemperaturvarmepumper (35° turtemperatur) kan ikke markeres med mindre enn A+ eller A++.

– Hele Panasonics luft-vannsortiment oppnår A++ ved en turtemperatur på 55° C. Dette er den høyeste merkingen som kan oppnås, og forteller oss at våre løsninger er så energieffektive som mulig, sier Thor Harald Normann-Hellum, Norgessjef for Panasonic Heating & Cooling

Installatøren må ta ansvar

ErP-direktivet krever ikke bare at produsenter merker produktene individuelt, men også at installatører av slike systemer kan fremvise et dataark med detaljer, samt energimerking. Hvis en installatør monterer et system satt sammen av flere produkter som for eksempel tank, varmepumpe og et administrasjonssystem, må dette systemet som en helhet merkes. Denne merkingen vil baseres på den totale energieffektiviteten til systemet.

For å gjøre det enklere for installatører å kalkulere energieffektiviteten og møte kravene i ErP-direktivet, har Panasonic utviklet et nytt nettbasert verktøy som automatisk gir svar på hvilken merking systemet har. Installatøren fører inn hvilke Panasonic-produkter som er brukt, og kan eventuelt legge inn detaljene for enhetene som er levert av andre forhandlere. Verktøyet gir da svar på hvilken energimerking systemet får, og gir mulighet til å skrive ut merkelapp og dataark.

Merkingen starter offisielt 26. september, men det vil være en overgangsperiode på seks måneder.

Les mer om vår Aquarea-serie på vår hjemmeside:
https://www.aircon.panasonic.eu/NO_no/ranges/aquarea/

* The indications are based on the official ErP regulations (EU regulations N° 811/2013, EN 14511 and EN 14825) for heat pumps, which is officially binding from September 2015. Panasonic’s new Aquarea H-Generation will meet the regulations and achieve a rating of A+++ by September 2019.