Toughbook är oumbärlig ute på fältet

Genom skog, över fjäll och vatten – varje dag, året om i alla väder. Så ser vardagen ut för kontrollanterna på Statnett, som övervakar kraftledningar kors och tvärs över hela landet. Med sig har de Toughbook CF-19.

Tack vare Panasonics Toughbook CF-19 har de gått från opraktiska papperssystem till digital administration, även under svåra förhållanden. Denna dator tål alla typer av väder och utmaningar, har lång batteritid, samt är utrustad med GPS.

Statnett har systemansvaret för det norska kraftnätet. Detta innebär ett ansvar för driften av 11 000 kilometer högspänningsledningar och 150 kraftstationer över hela landet. Driften övervakas av en nationell central och tre regioncentraler, samt av kontrollanter som inspekterar ledningar över hela landet.

Eftersom kontrollanterna är ute i ganska tuffa förhållanden kan inte vanliga datorer göra jobbet. Kontrollanterna följer ledningarna och kontrollerar att det inte finns skador på ledningar, master och glasskålar, samt att träd och buskar inte växer för nära ledningarna.

– Tidigare var vi tvungna att följa ledningarna till fots och skriva rapporter i stora pärmar med penna och papper, berättar kontrollanten Morten Sivertsen.

Numera har kontrollanterna istället med sig en Toughbook-dator med programmet ARC Pad, som inte är beroende av internetuppkoppling när man befinner sig ute på fältet. Programmet har även en detaljerad karta över elnätet i hela landet som aktiveras med GPS-funktionen i datorn. Kontrollanterna kan docka datorn och koppla upp sig till internet i sina bilar. Ute på fältet kan enheten lätt fällas ihop till en surfplatta med en penna som hålls stabilt och säkert på plats med hjälp av en rem.

– Allt vi behöver på fältet idag är en Toughbook, där vi har alla de arbetsverktyg vi behöver. Vi slipper ta med oss tunga pärmar och kartor och behöver samtidigt inte bekymra oss om vädret. Det spelar ingen roll om det är sol eller regn – både skärm och batteri fungerar optimalt vid alla väderförhållanden, säger kontrollant Tomas Sandberg. Dessutom går vi ofta i ojämn terräng och den här maskinen tål både fall och tryck, vilket krävs för att den ska kunna följa med oss överallt, avslutar han.

Läs mer om Toughbook CF-19 och Statnett här:

http://business.panasonic.se/datorproduktlosningar/force-download/120314/statnett-swedish.pdf