Mobila medarbetare med robusta enheter ger lägre driftskostnader visar ny studie

Enligt det globala undersökningsföretaget IDC är det möjligt för företag att spara in hela 15 procent av sina totala kostnader för datorplattor och bärbara datorer på bara fem år. Detta kan uppnås genom att utrusta sina mobila medarbetare med ruggade enheter, vilket i längden bidrar till färre driftstopp.

En studie från det globala undersökningsföretaget IDC visar att driftstoppen minskar bland de företag som implementerar robusta datorplattor, handdatorer och bärbara datorer i sina verksamheter. Enligt studien är det möjligt för företag att spara in upp till 15 procent av sina totala kostnader, på bara fem år.

Lösningen är långsiktig

– Utmaningen ligger i att övertyga IT-beslutsfattare att de kan spara pengar på lång sikt genom att investera i lite dyrare enheter redan nu. Robusta produkter kostar vanligtvis mer än traditionella bärbara datorer, inte minst på grund av sin större tålighet. Men som studien tydligt visar, så kan investeringen löna sig på sikt, säger Jan Kaempfer, General Marketing Manager på Panasonic Computer Product Solutions.

För att förstå omfattningen av de stora kostnaderna som skador på bärbara datorer, datorplattor och andra handhållna enheter innebär för företag, har IDC granskat 800 företag inom flera olika branscher.

Hur stor var felprocenten?

IDC-studien fann att ca 18 procent av företagens bärbara datorer i genomsnitt behöver repareras under sitt första levnadsår och att de flesta skador är olycksrelaterade. Siffran är något lägre för datorplattor (16 procent) och handhållna enheter (14 procent), men fortfarande slående. Studien visar också att sannolikheten för att behöva reparera företagets bärbara datorer har ökat till hela 21 procent under produktens femte år. De höga reparationskostnaderna inkluderar bl a förlorad arbetskraft, driftstopp på grund av datauppdateringar, samt faktiska reparationsomkostnader.

Framtidens investering är robust

Studien visar att det genomsnittliga inköpspriset* för en traditionell och en robust bärbar dator är ca 11 200 kr, respektive ca 16 900 kr. Men tittar man närmare på en den årliga felprocenten och de genomsnittliga reparationskostnaderna, så visar studien att företag som använder robusta enheter har tjänat in prisskillnaden redan efter två år. Den genomsnittliga totalomkostnaden för reparationer av traditionella enheter är nämligen hela ca 28 900 kr.