Transportbranschens datorplattor är hemlösa

Arbetsdagen i en lastbil är ofta tuff, med ständiga inslag av damm, väta och buller. I en sådan miljö krävs att de datorplattor och andra elektroniska arbetsverktyg man använder står pall för det mesta.

Detta kan tyckas vara en självklarhet för de flesta, men vad många dock glömmer är att även dockningsstationerna i dessa rullande kontor behöver vara hållbara och funktionsdugliga i alla situationer.

En ny studie utförd av IDC visar att endast 19 procent av de tillfrågade företagen har sina datorplattor fastmonterade i fordonen under körning, medan endast 23 procent ens har övervägt att installera dockningsstationer i fordonen.

Den stora frågan är varför siffran är så låg i en bransch där logistik och ständig kommunikation, registrering och säkerhet är a och o för företagen? Svaret på detta, samt viktiga lärdomar och argument kring att gå ”dockningsvägen” finns i undersökningen, som kan laddas ner i sin helhet (som pdf) här.