Panasonics Toughpad FZ-G1 får tummen upp av helikopterindustrin

Airbus Helicopters Connected Services använder den nya digitala lösningen Helitab tillsammans med Panasonics datorplatta Toughpad FZ-G1 i sina helikopter-cockpits. Denna tidsbesparande helhetslösning kan ersätta flera av piloternas nuvarande arbetsverktyg och innebär samtidigt en förbättrad säkerhet.

Det nya Helitab-systemet är en helhetslösning för EFB (Electronic Flight Bag) som innebär ett stort digitalt genombrott för helikopterbranschen. Systemet innehåller en omfattande mängd olika program som gör det möjligt för piloterna att snabbt och enkelt samla in data direkt på sina datorplattor. Samtidigt erbjuder systemet en smidig och intuitiv åtkomst till flera funktioner och data som piloterna behöver på sina flyguppdrag.

Vanligtvis består piloternas flygmanualer av cirka 30 till 100 utskrivna sidor. Det kan vara besvärligt för piloterna att orientera sig bland alla dessa pappersark, särskilt med tanke på att de bara har ungefär 20 minuter på sig att hinna läsa texten, orientera sig och notera det viktigaste i innehållet.

Tack vare systemets alla uppkopplingsmöjligheter kan piloter få tillgång till information i realtid, så att de snabbt och lätt får en helhetsbild av olika situationer som kan uppstå under flygningarna, vilket samtidigt innebär bättre drift- och flygsäkerhet.

– Vi har utformat EFB-systemet för att vara kompatibelt med Airbus Helicopters nuvarande helikopterutbud, samtidigt som det även är anpassat till markanläggningarna. Helitab har visat sig vara utmärkta digitala assistenter till helikopterpiloterna, säger Jan Kaempfer, Marknadschef för Panasonic Computer Product Solutions.

Miljön i en helikopter-cockpit är ofta krävande och ställer höga krav på att all elektronisk utrustning är tålig och robust. Toughpad FZ-G1 har testats under extrema förhållanden och valdes för det här ändamålet bl a på grund av sin långa batteritid och skärmens ljusstyrka, samt enhetens möjlighet att snabbt kunna bistå piloterna med exakta uträkningar av data och resultat.

Se gärna denna video för mer info: https://www.youtube.com/watch?v=TgTLyx15YMM