Låt produkter åldras värdigt – Kämpa för rätten till reparation!

Av: Stefan Pettersson, Nordenchef, Panasonic Computer Product Solutions

Elektronikavfall är ett ständigt växande problem, såväl miljömässigt som ekonomiskt, och det måste lösas omgående. En av de största synderna är schemalagt åldrande, ett koncept som är långt ifrån nytt och som uppstår när företag medvetet skapar produkter med högst begränsad livstid i försäljningssyfte.

Det är välkänt att timingen för schemalagt åldrande är avgörande för ett företag. Produkterna måste både uppfylla kundens behov och samtidigt hålla så pass länge att nya produkter hinner utvecklas under tiden. Detta tillvägagångssätt återspeglar västvärldens rådande ”slit-och-släng”-kultur, där syftet att tjäna pengar står över nästan allt annat. Varför göra det enklare att reparera en enhet, när det finns ett större ekonomiskt incitament att istället sälja en ny?

Ny rapport tecknar ett dystert miljöporträtt av teknologibranschen

Den miljömässiga konsekvensen av detta tillvägagångssätt är dock förödande. Enligt en FN-kartläggning slängs hela 20-50 miljoner ton elektroniskt avfall bort globalt varje år, samtidigt som teknologibranschen själv inte gör mycket för att motverka detta. Det avslöjar bl a iFixit och Greenpeace i sin nya rapport ”Hur reparerbar är din mobila enhet?”, som publicerades i juni i år och som ger en dyster bild av teknologibranschen och dess ovilja att vidta miljövänliga åtgärder för teknologiproduktion. iFixit är en global gräsrots-community som erbjuder reparationsinriktade manualer, verktyg och reservdelar.

I rapporten granskas reparationsmöjligheterna för de 40 mest sålda smarta telefonerna, datorplattorna och bärbara datorerna från 2015 till 2017. Slutsatsen är att flera av enheterna faktiskt var avsedda att ha en relativt lång livslängd. Problemet var dock att det sällan gick att ersätta de delar som oftast gick sönder, samt att det fanns många exempel på varumärken vars nya modeller var mycket svårare att reparera än de äldre.

Rapporten belyser den enorma potentialen i att förbättra reparationsmöjligheterna för elektronik, samt att användarna både etiskt och miljömässigt bör ha möjligheten att reparera sina enheter för att utöka dess livslängd. Det är definitivt tekniskt möjligt, vilket industrin bör prioritera när de utformar och levererar produkterna. Detta kan bli ett av de viktigaste stegen för industrin att ta för att minska miljöpåverkan vid elektronikproduktion.

Framtiden är cirkulär

För att överhuvudtaget kunna minimera dagens miljontals ton elektronikproduktionsavfall, måste vi revidera och tänka igenom hela den linjära produktionsmetoden – produktion, konsumtion och avfallshantering – och istället arbeta cirkulärt i tillverkningsindustrin, så att produkter och komponenter lätt kan återanvändas.

Producenter måste göra reparationsmöjligheter till en del av affärsmodellen och se till så att interna komponenter kan återanvändas, då reparationer inte kan genomföras. Det är dags för konsumenter, branschfolk och politiker att tänka ett steg längre och ta ansvar för miljön.