Pålitlighet viktigast vid val av värmesystem

Tre av fyra villaägare anser att pålitlighet är den allra viktigaste faktorn vid val av värmesystem. Ett erkänt varumärke anses som det minst viktiga, enligt en undersökning.  

I undersökningen som Mantap Global har genomfört, intervjuades totalt 1 000 villaägare i åldrarna 18–70 år. Majoriteten ansåg att pålitligheten var det allra viktigaste (75,2 procent) när de skulle köpa ett värmesystem. På andra plats kom kvalitén (69,8 procent) och på tredje plats kom en låg kostnad för uppvärmning (65,6 procent).

Tillgänglighet till återförsäljare var det näst minst viktiga – trots att det var en klar majoritet, drygt 87 procent, som föredrog att handla värmesystem i butik. Ett erkänt varumärke ansågs som det minst viktiga.

Ett klimatsmart värmesystem var den elfte viktigaste faktorn. Det var främst kvinnorna som uppger att ett klimatsmart alternativ är viktigt; 86 procent vilket kan jämföras med 69 procent av männen. Det är även fler kvinnor som letar efter information om vilket värmesystem som är mest miljövänligt innan köp; 12 procent jämfört med 5 procent av männen.

Viktigaste faktorerna vid val av värmesystem (%)

 1. Pålitligheten (75.2)
 2. Kvalitén (69.8)
 3. Låg kostnad för uppvärmning (65.6)
 4. Kunnig personal (51.5)
 5. Kapacitet (48.2)
 6. Installation (49.2)
 7. Låg ljudnivå (44.7)
 8. Prisvärda system att köpa (48.9)
 9. Prisvärda system att installera (33.5)
 10. Trevlig personal/bra service (33.5)
 11. Klimatsmart (35.3)
 12. Tillgänglighet till återförsäljare (29.6)
 13. Erkänt varumärke (19)

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Mantap under perioden 17-27 januari 2017. Totalt intervjuades 1000 villaägare i åldern 18-70 år. Undersökningen genomfördes genom kvantitativ datainsamling via webbintervjuer till ett slumpmässigt riksrepresentativt urval av målgruppen.