Effektiviseringspotential i olje- och gasindustrin

Fallande oljepriser har tvingat många företag att sänka sina driftskostnader. En undersökning som Panasonic genomfört bland de största olje- och gasbolagen i Ryssland visar att en investering i utveckling av automatiserade processer och IT-infrastruktur ger ökad effektivisering även i kristider.

I undersökningen, som genomfördes under den internationella olje- och gaskonferensen i Moskva i juni, ingick de allra största olje- och gasbolagen i Ryssland (fler än 50 anställda).

Hela 68 procent av de tillfrågade uppgav att de använde datorer och datorplattor avsedda för konsumentmarknaden, trots att deras arbeten ofta utfördes i krävande situationer, som t ex underhåll av oljekällor och ledningar, samt i potentiellt explosiva miljöer.

Slutsatsen av undersökning är att:

  • 28 % upplevde att enheterna hade alltför korta batteritider
  • 27 % menade att enheterna snabbt gick sönder
  • 16 % hade problem med att utföra sina arbeten i kallt väder
  • 10 % hade svårt att arbeta med enheten med handskar på händerna

Bland de tillfrågade uppgav en av fem att de planerar att investera i robusta enheter under en tvåårsperiod för att minska kostnaderna relaterade till skador och driftstopp.

Vid val av nya robusta enheter ansågs följande fem kriterier vara de viktigaste:

  • Batteriets livslängd (25 %)
  • Internet-anslutning och snabb dataöverföring utanför kontoret (23 %)
  • Få driftstopp samt låga driftkostnader (17 %)
  • Skydd mot vatten, damm, kemikalier, stötar och vibrationer (16 %)
  • Operativa i mycket höga respektive låga temperaturer (7 %)

Panasonic Toughbook-enheterna är särskilt utformade för att fungera i både varma och kalla miljöer, såväl med som utan handskar. Enheternas specialkonstruerade batterier har lång livslängd och kan lätt bytas ut mot nya batterier om så behövs. Felprocenten på en Toughbook är samtidigt sju gånger lägre än i en konsumentanpassad enhet, vilket innebär att investeringen i en robust enhet betalas tillbaka inom fem år.

Klicka gärna här för att läsa hela undersökningen.