Panasonics avancerade styrsystem AC Smart Cloud – nu ännu smartare

Panasonic uppgraderar nu sitt smarta AC Smart Cloud, ett internetbaserat fjärrövervakningssystem som gör det möjligt för företag att centrera styrningen av Panasonics värme- och kylinstallationer.

Det interaktiva verktyget AC Smart Cloud erbjuder, genom statusuppdateringar i realtid och ett användarvänligt gränssnitt, direkt tillgång till kommersiella installationer som sträcker sig över flera lokaler. Detta förenklar tillvaron för husägare och fastighetsskötare, som på ett smidigt och säkert sätt, kan koppla upp sig via sina smarta telefoner eller datorer för att optimera systemets effektivitet eller förhindra en systemkrasch. Med bara några få klick kan användare ansluta sig till ett helt nätverk av byggnader för att justera och schemalägga värme och kyla i respektive byggnad.

– Vi är väldigt glada över att kunna presentera AC Smart Cloud för den kommersiella marknaden. Systemet är designat för att förenkla övervakningen av Panasonics värme- och kylinstallationer, utan att behöva en specialistmjukvara. Detta hjälper företag att kartlägga energikonsumtionen och att på så vis även spara pengar, säger Sofia Törnlöf, nordisk produktchef för Panasonic Heating & Cooling.

Anpassningsbar företagslösning AC Smart Cloud är fullt skalbart efter företags storlek och behov. Det passar därför lika bra för en butikskedja som för en mindre franchiseverksamhet eller en större facilitet. Systemet är snabbt och enkelt att installera och kompatibelt med såväl nya som existerande installationer. En Cloud adapter, ansluten till Panasonics värme- och kylinstallation i varje enskild byggnad, matar uppdaterad realtidsinformation via en central molnportal direkt till användaren.

AC Smart Cloud är enkelt att använda och kräver ingen speciell mjukvara. Det är bara för användaren att logga in via en vanlig webbläsare. Redan installerade system ansluter per automatik till servermolnet och uppdaterar alla parametrar i realtid.

Det finns två olika sätt för användare att ansluta Panasonics värme- och kylenheter till AC Smart Cloud; antingen genom att ansluta enheterna genom Panasonics anpassade LAN-anslutning eller via det dedikerade kommunikationspaketet. Det senare innehåller en professionell plug and play-router med inbyggt 3G-simkort. Denna metod kräver därmed inte att anslutningen görs av en specialist inom nätverkskommunikation. Den här typen av plug and play som Panasonic tillhandahåller är unik och riktar sig till alla användare i Europa.

Ett användarvänligt gränssnitt som erbjuder tillförlitlig och direkt övervakning av:

  • Temperaturer: Optimerar klimatkontrollen och reducerar energikostnaderna
  • Drifttid: Förutser underhållsbehov och förbättrar energikonsumtionen
  • Haveri: Servicepersonal kan snabbt vidta åtgärder när fel uppstår
  • Energieffektivitet: Reducerar koldioxidutsläpp och energikonsumtion
  • Prestanda: Jämför prestanda på flera platser och tillämpar best practise
  • Användarprofiler: Enhetsadministratörer kan enklare skapa unika användarkonton och tilldela platser till nätverket
  • Platskarta: Installationer kan visas genom ett enkelt enhetsdiagram eller en platskarta ochmöjliggör smidig drift för icke specialistanvändare

Kompetent och säker

AC Smart Cloud erbjuder en kompetent, kostnadseffektiv och enkel övervakningslösning. Företagskunder får när- och varsomhelst ifrån tillgång till systemet genom några få knapptryck.

Panasonic har utvecklat både ett fysisk- och ett krypterat mjukvaruskydd som försäkrar att all data är säker och ger företagare trygg och direkt åtkomst till sina fjärrinstallationer. Förutom att det finns en unik nyckel för varje enskild molnadapter, är de också anslutna till den centrala molnportalen genom en krypterad kanal. Allt för att tillhandahålla maximal säkerhet.

För mer information om Panasonics värme- och kylsystem, besök: https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/whats-happening/