Ny undersökning: Dåligt utformade streckkodsläsare kan skapa smärta på jobbet

Många medarbetare får ont av att arbeta med IT-utrustning som inte är anpassad efter deras arbetsuppgifter. Alltfler måste sjukskriva sig, vilket ofta är kostsamt för arbetsgivarna. Att investera i välanpassad och ergonomisk IT-utrustning kan därför vara en bra idé – både för de anställdas hälsa och företagets resultat.

Medarbetare inom logistik- och transportsektorn, anser att dåligt utformade streckkodsläsare påverkar både deras hälsa och produktivitet. Detta visar en färsk studie av undersökningsföretaget Opinion Matters*.

Studien visar att 63 procent upplever smärtor i handleden eller armen, samt att 69 procent därför har varit tvungna ta ut två till tre sjukdagar under det senaste året. Smärtorna påverkar med andra ord inte bara de anställda utan även deras företag.

I undersökningen nämner hela 60 procent av de tillfrågade att deras nuvarande streckkodsläsare endast är ”något effektiv” eller ”inte alls effektiv”. Över en tredjedel av de tillfrågade är frustrerade över den långsamma och ineffektiva skanningsprocessen, som de anser beror på den tid det tar att skannrarågade procent) och anställd.omförts av undersör märta på jobbetöm som hör av sig i så fall. t ska vi snart skriva odet deatt scanna av en vara (31 procent) och att streckkodsläsarna inte scannar av optimalt (26 procent). Det blir inte heller bättre av att flera medarbetare scannar in varor ca 197 gånger per dag – en siffra som ständigt ökar år för år.

Flera av de tillfrågade har dock förslag på hur produktiviteten kan förbättras. Ungefär hälften menar att det skulle vara bra med en högprecisionspenna och om det fanns knappar på båda sidor av streckkodsläsaren. 36 procent föreslår en vinklad streckkodsläsare, medan 22 procent föreslår enheter med bättre läsbarhet i solljus.

Panasonic lägger stor vikt vid de undersökningar som genomförs inom detta område. Företaget fokuserar ständigt på att lösa de ergonomiska utmaningar som medarbetare som dagligen arbetar med streckkodsläsare ställs inför.

-Baserat på våra interna tester ser vi hur vår senaste vinklade streckkodsläsare kan hjälpa medarbetare att genomföra scanningsprocessen med mindre och färre rörelser. Den vinklade streckkodsläsaren innebär att skärmen kan hållas i samma stabila läge, så att man inte behöver rotera sina armar och handleder eller flytta runt varor för att kunna scanna, säger Jan Kaempfer, General Marketing Manager vid Panasonic Computer Product Solutions.

*Undersökningen genomfördes i april 2016 bland 500 britter som använder mobila streckkodsläsare i sina arbeten.

Undersökningen i sin helhet kan hämtas här.