COP21 i Paris: Hva gjør du for Jorda vår?

COP21 er navnet på det årlige klimatoppmøtet med verdens politiske ledere. I år fant møtet sted i Paris. Mens politikerne forhandler og har kommet til enighet om hvordan verden skal minske klimaforandringene, kan du gjøre en stor forskjell ved å se nærmere på hvordan du varmer opp huset ditt.

I Paris har verdens politiske ledere diskutert om det er mulig å holde temperaturstigningen nede. Men det er minst like relevant å kaste lyst over hva vi som forbrukere og boligeiere kan gjøre for å minske klimaforandringene.

Panasonic R32 LogoCOP21 skjer også hjemme i stuen

Teknologiske fremskritt som solceller, varmepumper og jordvarme har ført til at vi i dag kan varme opp husene våre på en langt mer miljøvennlig måte enn for eksempel eldre løsninger som oljefyr og strøm.

Men selv om produktene er energieffektive kan de likevel være med å øke den globale oppvarmingen. Panasonic har som eneste produsent valgt å bruke kjølemiddelet R32 i stedet for R410A i sine produkter. Kjølemiddelet finnes blant annet i den nye utgaven av Flagship-varmepumpen HZ9RKE – en av de mest solgte varmepumpene i Norden.

R32 bidrar til en grønnere planet

Hvis man sammenligner GWP-verdien (Globale Warming Potential) for R410A med R32 er verdien redusert med en tredjedel. R32 har med andre ord en mye lavere innvirkning på ozonlaget og den globale oppvarmingen. R32-kjølemiddel er dessuten et en-komponents kjølemiddel. Det gjør at det er lettere å gjenvinne.

R32 har også en laverer kostnad, og er 10 prosent mer energieffektivt enn R410A da både COP og EER er høyere. Det vil si at du får mer varme eller kjølig luft for den mengden strøm du bruker.

Et kjølemiddel fungerer slik at varmepumpens utendørsenhet suger luft inn. Den komprimeres og varmes opp til en gass som gjennom kjølemiddelet føres videre inn i innendørsenheten. Der overføres varmen fra kjølemiddelet til varm luft. Den varme luften fordeles deretter ut i rommet gjennom innendørsenhetens ventilator slik at du får et varmt hus. Med god samvittighet.

Fotokredit Eifeltårnet fra COP21-markering i Paris: Petr Kovalenkov / Shutterstock.com