Så mycket tjänar du på att köpa en värmepump – i längden

Att köpa en värmepump kan vara en stor investering, men oftast väldigt god. Faktum är att du kan spara stora summor och minska de årliga energikostnaderna med 30 till 50 procent.

Man ska inte fästa för stor vikt på engångskostnaden man gör vid ett köp av en värmepump. Det är viktigt att tänka i ett längre perspektiv och att jämföra värmepumpen med andra alternativ.

Generellt sett kan en luft/luftvärmepump minska de årliga energikostnaderna med 30 – 50 procent och du kan spara upp till 10.000 kronor per år. Efter bara ett par år har luftvärmepumpens besparing oftast överstigit den ursprungliga investeringskostnaden. Som grädde på moset är energibesparingen dessutom positiv ur miljösynpunkt.

En luft/luftvärmepump är i första hand avsedd som ett komplement till en redan befintlig värmekälla. En vanlig mellanklassmodell ligger på cirka 20.000 – 25.000 kronor inklusive en genomsnittlig installation. En luft/vattenvärmepump är en något större investering som värmer upp hushållsvatten, element och golvvärmen i bostaden via det vattenburna systemet. En luft/vattenvärmepump ligger på omkring 100.000 – 110.000 kronor för en mellanstorlek inklusive en genomsnittlig installation.

Det här påverkar priset:
  • Modell – Hur stort bor du? Vilken kapacitet och modell passar ditt boende bäst? Vill du ha några extra funktioner? Beroende på vad du vill ha och behöver ökar kostnaderna
  • Installationen – Är ett helt nytt system som ska installeras eller om det bara ett tillägg till det befintliga värmesystemet. Hur komplicerad är installationen? Hur blir rördragningen?
  • ROT-avdrag – Du kan utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnaderna vid installationen men inte för materialkostnaderna vid installationen.
  • Fjärrstyrning – Om du har en sommarstuga, och vill sätta på värmen så att det är uppvärmt och klart när du kommer dit, kan det vara intressant att kunna fjärrstyra värmepumpen.
  • Geografiskt område – Kostnaden för installationen kan variera något mellan olika orter. Även kapacitetsbehovet kan påverkas av det geografiska området.

För att räkna ut exakt hur stor besparingen blir för just din bostad bör du också ta hänsyn till planlösning, boyta, ditt elpris och värmepumpens effektivitet och kapacitet.

En billig värmepump med låg effektivitet är sannolikt en sämre investering på några års sikt jämfört med en lite dyrare pump med högre effektivitet.

Det är alltid bra att göra en kalkyl baserad på det enskilda husets energiförbrukning och förutsättningar för att veta vilket alternativ som passar bäst och ger den högsta besparingen. För en exakt uträkning bör du tala med din installatör/återförsäljare.

Vill du på ett snabbt och enkelt sätt förstå hur mycket pengar du kan spara kan du testa vår besparingskalkylator.