Panasonics kommersiella sortiment blir ännu smartare – med Panasonics Comfort Cloud-app

Nu lanserar Panasonic en ny WLAN-adapter till sitt kommersiella sortiment. Den nya adaptern kan ansluta upp till 200 enheter till Panasonic Comfort Cloud-app, viket gör det möjligt för användaren att övervaka och kontrollera kommersiella enheter, oavsett var i världen man befinner sig.

Den väggmonterade WLAN-adaptern kan anslutas till så många som åtta inomhusenheter, vilket gör det möjligt att ställa in veckoprogram och kontrollera avstängning och startfunktioner. Via appen kan man dessutom förprogrammera och anpassa inomhusklimatet när som helst, vilket ger lägre energikostnader och ett mer effektivt PACi-system.

Ansluter upp till 200 enheter

För att underlätta hantering av större byggnader eller för många lokaler kan flera användare styra upp till 200 av de flesta inomhusenheterna i PACi- eller ECOi-systemen (max 20 enheter per plats, på 10 olika platser). Via Comfort Cloud-appen kan olika användare vara anslutna och ges möjlighet att hantera och anpassa temperaturen på olika platser efter behov och önskemål. Funktioner som start/stopp, fläkthastighet och luftflödesriktning kan enkelt hanteras genom en smartphone-anslutning.

För de flesta PACi-modellerna kan Comfort Cloud-appen även användas för att se strömförbrukningsstatistik, direkt via WLAN-adaptern, vilket ger bättre möjligheter att kontrollera och sänka elkostnaderna. Appen har även ett varningssystem som varnar användaren med felkoder så fort ett underhållsproblem uppstår.

Modell: CZ-CAPWFC1

För mer information, besök: https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Törnlöf, Marknadschef Aircon, Panasonic Nordic
Tlf. +46 708 73 1664
E-mail: sofia.tornlof@eu.panasonic.com

 

 

Om Panasonic

Panasonic Corporation är världsledande inom utvecklingen av olika elektroniska tekniker och lösningar inom hemelektronik, bostadsmarknaden, fordonsindustrin och B2B-marknaden. Företaget, som firade sitt 100-årsjubileum 2018, har expanderat globalt och driver idag 591 dotterbolag och 88 intresseföretag världens över. Panasonic visade ett rekordresultat med en omsättning på 61,4 miljarder EURO för det år som avslutades i mars 2018. Företaget satsar på att driva mervärde genom innovation och med sin teknik, ge ett bättre liv och en bättre värld för sina kunder. För mer information om Panasonic: http://www.panasonic.com/global