Panasonic och Sjömarkensgruppen samarbetar kring energieffektivt byggande

Panasonic och Sjömarkensgruppen har inlett ett samarbete för att stärka sin närvaro på lågenergimarknaden. Tillsammans kan de redan nu möta Boverkets utökade krav för husbyggen 2021.

Panasonic Heating & Cooling fortsätter att stärka sin position inom energieffektiva lösningar genom att inleda ett samarbete med Sjömarkensgruppen, som är specialiserade på tillverkning av högeffektiva och lufttäta byggsystem. Kombinationen av Panasonics luftvärmepumpar och Sjömarkengruppens byggsystem möjliggör en helt ny nivå för hur man bygger framtida energieffektiva hus och gör att de redan i dag kan uppfylla kraven som Boverket sätter för år 2021.*

– Vi välkomnar de nya och högre kraven för år 2021 och vi når dessa krav redan i dag. Att vi nu dessutom fått möjlighet att samarbeta med en av världens största värmepumpsleverantörer skapar givetvis stora möjligheter i framtiden, säger Magnus Håkansson, vd på Sjömarkensgruppen AB.

Panasonic Heating & Cooling har den senaste tiden satsat stort på energieffektiva lösningar. En satsning som går helt i linje med Panasonickoncernens målsättning; att vara det miljövänligaste elektronikföretaget i världen 2018.

– Med detta samarbete sätter vi en ny standard för nybyggnation och energieffektiva uppvärmningslösningar. Vi värnar om miljön och följer utvecklingen som sker inom miljöfrågor på marknaden från nära håll. Sjömarkensgruppen har en bred baskunskap inom energieffektivt byggande och fungerar bra med våra produkter, säger Mad Amin, Teamledare på Panasonic Heating & Cooling.

* I början av januari presenterade Boverket de nya nära–nollenergikraven som innebär att det kommer att bli en succesiv förändring fram till 2021 som leder till ökade krav på byggmarknaden. För att det ska fortlöpa så smärtfritt som möjligt har Boverket föreslagit ett genomförande i två steg. Det första steget innebär, redan första april i år, ändringar i plan- och byggförordningen, som definierar det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader