Thibaut Marsol er ny nordensjef i Panasonic Heating & Cooling

Ny Nordenchef för Panasonic Heating & Cooling

Thibaut Marsol är ny chef inom Panasonic Heating & Cooling i Norden. Marsol, som rekryterades internt, ser fram emot att leda satsningen på luft/vattenvärmepumparoch kommersiella installationer i regionen.

Thibaut Marsol har tidigare haft en position som chef för Panasonic Heating & Cooling i Frankrike och Benelux. Sedan den 1 september ansvarar han för länderna Danmark, Sverige, Finland, Norge och Island samt Baltikum.

– Det kommer att bli en spännande utmaning att ansvara för de nordiska länderna då de är strategiskt viktiga, dynamiska och fulla av möjligheter. Jag ser fram emot att ta mig an uppgifterna, säger Thibaut Marsol.

Marsol har arbetat för Panasonic Heating & Cooling i nio år. Han började som marknadschef i Frankrike innan han blev försäljningschef för HVAC-produkterna. De senaste åren har han suttit i ledningen för verksamheten i Frankrike och Beneluxregionen. Framöver kommer Marsol vara baserad i Stockholm, där det nordiska huvudkontoret för Panasonic Heating & Cooling ligger.

Panasonic är ledande inom luft/luftvärmepumpar i Norden och kommer att fortsätta att stärka sig inom det här området. Men det finns också andra möjligheter inom andra områden, utöver luft/luftvärmepumpar för B2C.

– Först och främst vill vi stärka de goda och långsiktiga partnerskapen som vi redan har med våra distributörer i Norden. Sedan vill se en fortsättning på den goda tillväxten som vi haft den senaste tiden. Inom luft/vatten vill vi utöka marknadsandelarna ganska drastiskt samt fokusera på kommersiella uppvärmnings- och kylsystem och särskilt vår CO2-teknik, säger Thibaut Marsol.

Panasonic har varit närvarande på den nordiska uppvärmnings- och kylmarknaden i 35 år och distribuerar innovativa och unika produkter speciellt för det extrema klimatet i Skandinavien. För mer information, se www.aircon.panasonic.eu.