Så får du renare luft hemma

Visste du att luften inomhus är fem gånger mer förorenad än den du andas in utomhus? Lyckligtvis är det lätt att skapa ett hälsosammare inomhusklimat för dig och din familj.

Inomhusklimatet spelar en viktig roll för vår hälsa och för vårt välbefinnande. Värmepumpar med luftrening kan förbättra luftkvaliteten i hemmet, där andningssjukdomar och känslighet för kemikalier är ett växande problem. Många familjer som drabbas av astma, allergier och andra luftvägsbesvär upplever ökad livskvalitet genom att använda den här typen av värmepumpar. Det handlar med andra ord om mer än bara en energieffektiv uppvärmnings- och kyllösning.

Så fungerar det

Panasonics nya nanoe-X-teknik ger bättre luftkvalitet. Den oskadliggör och reducerar pollen, föroreningar, mögel och cigarettrök med hjälp av atomiserade, elektrostatiska vattenpartiklar i nanoström. Förutom att avlägsna lukt har pumpen även en intern avfuktare som begränsar förökning av mögel och bakterier. Det gör att värmepumpen ger hälsosammare luft i hemmet – på ett kostnadseffektivt sätt. Dessutom ger luftreningstekniken stora fördelar, inte minst under den långa vintern vi har i Norden. Dammpartiklar, bakterier, virus och allergener trivs i det varma inomhusklimatet. Men mycket av de skadliga partiklarna kan oskadliggöras och elimineras med nanoe-X.

De nya modellerna med nanoe-X finns nu hos återförsäljare.

Läs mer argument om varför du bör ersätta din gamla värmepump