Panasonics Anders Ax: ”Branschen skulle klara tuffare miljökrav”

Panasonic Heating & Cooling i Sverige har ett starkt fokus på miljön. Anders Ax, Area Manager Sverige inom värme- och kyllösningar på Panasonic, anser att fler i branschen skulle klara av att efterleva ambitiösare effektiviseringsmål från EU.

Panasonic har lång erfarenhet av att tillverka och sälja värmepumpar och har idag 35 års värmepumpsförsäljning på nacken och en miljon kunder i Norden. Panasonickoncernens vision är att bli ett grönt, innovativt företag som både når affärstillväxt och bidrar till en bättre miljö och miljötänket ligger lika högt upp på agendan även när det gäller värmepumpstillverkningen.

– Något som bidragit till Panasonic Heating & Coolings framgång är den kraft som vi har lagt på forskning och utveckling inom energiområdet. Vi har den senaste tiden satsat stort på vårt erbjudande av miljövänliga produkter, vilket även varit gynnsamt för försäljningen. Den satsningen går helt i linje med Panasonickoncernens målsättning att vara det grönaste elektronikföretaget i världen 2018, säger Anders Ax, Area Manager Sverige inom värme-och kyllösningar på Panasonic.

Enligt Anders Ax är en av de viktigaste satsningarna framöver värmepumpar med miljövänliga köldmedier med lägre potentiell inverkan på uttunningen av ozonskiktet och den globala uppvärmningen.

– Vi släppte en värmepumpsmodell förra året som togs emot extremt bra. Nu har vi en hel produktlinje med köldmediet R32. R32 är det nya effektivare köldmediet som ska ersätta R410A, som de flesta värmepumpar använder i dag. Det har funnits ett mycket stort intresse för vår produktserie, säger Anders Ax.

R32 möter framtida EU-krav och är med sin låga GWP (Global Warming Potential) betydligt miljövänligare med bara en tredjedels inverkan på den globala uppvärmningen, i jämförelse med R410A och Panasonic är en av producenterna i Sverige som säljer flest värmepumpar med R32. – Det är bra att EU har skärpt reglerna för CO2-utsläpp men vi tycker att de faktiskt kunde skärpa dem ytterligare. Den europeiska förordningen gör det obligatoriskt att ersätta fluorerade gaser under 2017-2030 men det här är inget som varken tillverkare eller konsumenter måste vänta på. Redan nu kan vi presentera vår nya generation värmepumpar som använder köldmediet R32, säger Anders Ax.