Panasonic underlättar utfasning av växthusgaser

Panasonic lanserar, för första gången, kyl- och frysenheter på den europeiska marknaden som ska underlätta för svenska företag att möta nya miljökrav från EU. Nyheterna nyttjar CO2, som redan finns i luften, som köldmedium. Detta gör kylenheterna betydligt energieffektivare än konventionella lösningar.

Panasonics nya kylsystem är utvecklat för mindre installationer hos verksamheter som exempelvis bensinstationer, dagligvarubutiker och bagerier med frys- och kylrum. De nya produkterna kyler med hjälp av CO2 och är därmed långt mer miljövänliga än konventionella modeller som kyler med växthusgas.

EU vill fasa ut växthusgaserna
EU har beslutat att utsläppen av växthusgaser skall begränsas och reduceras med 21 procent till år 2030, sett i förhållande till genomsnittet under perioden 2009-2012. Det betyder inte att installationer med GWP-köldmedium blir förbjudna, men det ger producenter och konsumenter ett extra incitament till att välja miljövänligare alternativ. Några produkter, som har ett GWP-värde (Global Warming Potential) som överstiger den tillåtna gränsen, kommer dock att bli olagliga.


20 procent energieffektivare
Panasonics CO2-kyl-och fryssystem erbjuds i modeller från 1,6 kW till 14,6 kW i frysdrift. De är samtliga 20 procent energieffektivare än kyl- och fryssystem som använder det konventionella köldmediumet R404A. Den höga energieffektiviteten har sin förklaring i enhetens unika tvåstegs rotationskompressor. Enheterna är väldigt tystgående och Panasonics modell med en kylkapacitet på 3,5 kW väger exempelvis endast 67 kilo, vilket är bland det minsta på marknaden inom kategorin. Samma maskin kan användas som kyl- eller fryssystem med endast inställningar vid driftsättning.


Panasonic satsar på CO2
Panasonic Heating & Cooling har nyligen sjösatt ett CO2-projekt i Randers i Danmark, som blir Panasonics första CO2-anläggning i Europa. Intresset för kylanläggningar upplevs dock som tilltagande. Panasonic var också den första producenten att testa CO2 –kylenheter i Japan (2009) och har sedan 2010 släppt fyra olika modeller på den japanska marknaden.

Panasonic satsar på CO2-teknologi för att påskynda övergången till grönare alternativ och har fokus på att utveckla mer hållbara och miljövänliga produkter. Målet är att ta en ledande position som innovatör inom miljövänlig teknologi.

Outdoor 5
Inom kort följer ytterligare information om det danska CO2-projektet.

Fem snabba fakta om Panasonics CO2-condensig unit:

  • Serien finns i modell för kyl och frys, från små kyldiskar till mindre fryslager
  • Förångningstemperaturer från +2 till -45 grader
  • Kylkapacitet från 1,6 kW till 14,6 kW
  • Enheterna kan ställas in för att generera såväl positiv som negativ kylning