COP21: Vad gör du för moderjord?

Nyligen enades världens ledare om ett globalt klimatavtal under COP21 i Paris. Precis som politiker kan göra skillnad genom att fatta viktiga beslut kan även du som konsument bidra till att minska klimatförändringarna. Ett exempel på det är att se över hur du värmer upp ditt hus.

Politiska beslut som de under COP21 är av största vikt men vi bör samtidigt se till vad vi som konsumenter och husägare kan göra. Genom att se över våra vanor och fatta energismarta beslut kan även vi bidra till att minska klimatförändringarna.

COP21 hemma i stugan
Teknologiska framsteg, såsom solceller, värmepumpar och geotermisk energi har inneburit att vi idag kan värma våra hus betydligt mer miljövänligt än tidigare då vi använde mycket oljepannor och elvärme. Men även om produkterna är energieffektiva, kan de fortfarande bidra till att öka den globala uppvärmningen

Panasonic är en av de tillverkare som sålt flest värmepumpar i Sverige med köldmedium R32 som är långt mer miljövänligt än köldmedium R410A. Tekniken finns också i den nya Flagship-modellen värmepumpen HZ9RKE – en av Panasonics mest sålda värmepumpar i Norden.

Om man jämför GWP (Global Warming Potential) för R410a med R32, minskar värdet med en tredjedel när du använder den miljövänligare lösningen. R32 har med andra ord en betydligt lägre påverkan på uttunningen av ozonlagret och den globala uppvärmningen. R32 är dessutom ett en-komponent köldmedium som g
ör återvinningen enklare.

Det finns även andra fördelar med det nya köldmediumet. Det kostar mindre och är 10 procent mer energieffektivt än R410A, då både COP och EER är högre, vilket innebär att du får både mer värme och kyld luft för den mängd ström som du förbrukar.

Det finns även andra fördelar med detta kylmedel. Det kostar mindre och är 10 procent mer energieffektivt än R410A, då både COP och EER är högre så du får både mer värme och kyld luft för den mängd ström som du förbrukar.

15 R32 SVR32 bidrar till en grönare planet
R32 fungerar på det sätt att värmepumpens utomhusenhet suger in luft utifrån som komprimeras och upphettas till en gas. Denna passerar köldmediumet innan den överförs till inomhusenheten som överför värmen från köldmediumet till varmluft. Den varma luften fördelas därefter ut i rummet via inomhusenhetens fläkt.

 

 

Fotokredit Eiffeltornet från COP21-mötet i Paris: Petr Kovalenkov / Shutterstock.com