Økt e-handel utfordrer tradisjonell logistikk

Hurtig og fleksibel håndtering av store mengder varer og gods er blant de viktigste kravene til logistikkbedrifter på et voksende og mer krevende marked. Noe som skyldes at stadig flere velger å handle ting på nett fremfor å ta den fysiske turen til butikk.

Økt e-handel utfordrer tradisjonelle logistikkmodeller. I praksis betyr det mer effektiv returhåndtering og bedre leveringsalternativer. I følge DIBS sin rapport Norsk e-handel økte den samlede omsetningen i Norge fra netthandelen med 14 milliarder kroner – eller 16 prosent fra 2016 til 2017. Siden 2013 har omsetningen økt med hele 74 prosent. Bedriftene som har størst suksess på nettet er de som klarer å skape en kjøpsopplevelse som skårer høyt på bekvemmelighet og hastighet. Noe en ny undersøkelse fra Foreningen for Dansk Internet Handel bekrefter. Undersøkelsen viser at 76 prosent av bedriftene forventer at de vil doble antallet sendte pakker i løpet av de neste tre årene. Undersøkelsen viser også at hurtighet, pris og komfort er avgjørende for suksess. Hele 68 prosent sier de ikke klikker videre dersom varen ikke kan leveres innen to dager.

 

Utvikling med konsekvenser

De økte kravene setter også spor hos logistikkbedriftenes ansatte. En undersøkelse gjennomført av Opinion Matters i 2017, viser at 63 prosent av 500 spurte logistikkarbeidere i Storbritannia sliter med smerter i håndledd og armer. 50 prosent svarte at de får smerter på grunn av monotone bevegelser. 69 prosent måtte ha to til tre sykedager årlig på grunn av belastningsskader. Stefan Pettersson, nordisk sjef i Panasonic Product Solutions, sier økte krav til hurtighet og effektivitet har negative konsekvenser i form av at det går utover de ansattes helse, og at det derfor må stilles høyere krav til produktene som brukes i logistikken.

– Som produsent bør vi gjøre det vi kan for å utvikle enheter som ikke bidrar til belastningsskader. Man skal ikke få smerter av å være på jobb, sier han.

 

Handler ikke bare om å levere fra A til B

Et selskap som forsøker å imøtekomme kundenes krav samtidig som hensynet til medarbeidernes helse ivaretas, er den danske bedriften 3D Logistik. Selskapet har investert i et helt nytt skanning- og ordresystem for å effektivisere arbeidsflyten og sikre avansert sporing samtidig som de ansatte skånes for belastningsskader.

– Det handler ikke lenger bare å levere fra A til B. Vi må dokumentere hele prosessen før, under og etter levering, samt forholde oss til regelverk som stadig blir strengere. Skal vi beholde ledertrøyen er vi nødt til å være i forkant, sier Steen Møller, administrerende direktør i 3D Logistik.

 

Fleet 101 og Toughpad FZ-N1

3D Logistik har valgt å gå for systemet Fleet 101 i kombinasjon med håndholdte Panasonic  Toughpad FZ-N1 som er både lette og små. Enhetene har en vekt på under 280 gram, og er ergonomisk utviklet med en spesialvinklet strekkodeleser. De ansatte må derfor ikke bøye albuer og håndledd for å skanne, hvilket reduserer risikoen for skader og smerter. Skjermen på skanneren er plassert slik at den kan leses samtidig som det skannes. Noe som betyr at oppgavene kan utføres raskere enn ved bruk av en tradisjonell strekkodeleser hvor det er vanlig å vende enheten frem og tilbake for å se skjermen.