Teknologi kan hjelpe bedrifter å overholde de nye personvernreglene

Panasonic Business vektlegger viktigheten av teknologi når EUs nye personvernregler (GDPR) trer i kraft.

De nye personvernreglene (GDPR) blir gjeldene fra 25. mai 2018. Formålet er å styrke og samordne databeskyttelse for alle enkeltpersoner i EU. Straffen for dataforbrytelser kan koste virksomheter opp mot 20 millioner euro, eller opp til 4 prosent av selskapets årlige globale omsetning.

I praksis styrkes kravet om samtykke for alle typer direkte markedsføring. Dette innebærer at personopplysninger ikke kan overføres til land utenfor EØS, med mindre de garanterer det samme nivået av databeskyttelse.

– I løpet av min 26 år lange karriere, er dette den største utfordringen jeg har vært borti innenfor markedsføring. Som et resultat av GDPR må bedrifter nå vurdere hvor og hvordan de behandler data – alt fra navn og adresser til overvåkningsopptak. Vi tror absolutt at det finnes teknologiske måter å redusere en del av disse risikoene, sier Stephen Yeo, Business Marketing Director i Panasonic.

Et eksempel er maskeringsteknologi som ”sladder” personene i overvåkningsopptak og beskytter deres identitet. Selve materialet kan kun vises etter en alvorlig hendelse som for eksempel tyveri. Et annet eksempel er automatisk sletting av data fra en skanner. En innebygd funksjonalitet som fjerner data fra en maskin, så fort de overføres til en PC. Dette gjør dataene automatisk sikrere.

Som svar på endringene i opptak og lagring av overvåkningsbilder fra offentlige rom, tilbyr Panasonic sikkerhetsløsninger som overholder artikkel 32 og 35 i GDPR. Disse forhindrer datatyveri og sikrer offentlig rom, samtidig som personvernet overholdes.

Funksjonen «sikker kommunikasjon» som er tilgjengelig på alle Panasonics i-PRO Extreme-kameraer, gjør IP-overvåkingskommunikasjon sikker mot spoofing (falske telefonsamtaler), snooping (uautorisert tilgang til en annen persons eller selskapets data) og videomanipulasjon.

– Nettverksenheter som for eksempel CCTV-systemer har blitt identifisert som et potensielt svakt punkt for databrudd. Derfor er det viktig at organisasjoner ser på hvordan dette kan håndteres når de de nye reglene trer i kraft 25. mai, legger Stephen Yeo til.

 

For mer informasjon om Panasonic Business-teknologi, vennligst besøk: https://business.panasonic.no/