Mor og barn med Google Home og Amazon Alexa

Panasonic lanserer norsk talestyring av varmepumper

Nå kan boligeiere og bedrifter enkelt styre varmepumpen eller klimaanlegget med stemmen, på norsk.

Sammen med Amazon Alexa* og Google Assistant** utvider Panasonic Heating & Cooling Solutions nå talestyring på sine luft-luft-varmepumper. I tillegg til norsk, er funksjonen nå også tilgjengelig  på flere europeiske språk, blant annet engelsk, italiensk, spansk, fransk og tysk***, via Amazon Alexa og Google Assistant. Talestyring på norsk er kun tilgjengelig via sistnevnte.

Panasonic Voice Control er tilgjengelig på alle nåværende modeller gjennom Panasonics egen app, Comfort Cloud****. Når varmepumpen er koblet til Comfort Cloud, kan boligeiere bruke stemmen til  funksjoner som å skru pumpen av og på  og endre temperatur. På den måten kan inneklima nå bli en del av en enklere, talestyrt hverdagsrutine.

Til kommersielt bruk er talestyring kompatibelt med alle nåværende Panasonic PACi-løsninger. Fra juni 2020 kan brukere enkelt forhåndsinnstille klima på arbeidsplassen gjennom hele dagen. For eksempel kan talestyring brukes til å stille inn ønsket temperatur i en butikk før åpning, eller undersøke pumpens driftstatus. Dette kan enkelt gjøres av alle ansatte med Amazon Alexa, eller ved å invitere de i Google Home-appen.

*Amazon, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker til Amazon.com, Inc. eller tilknyttede selskaper

**Google og Google Home er varemerker til Google LLC

***Ulike lanseringsdatoer for hvert land. Tilgjengelighet og språk avhenger av land

****Se Panasonics nettsider for hvilke modeller som har inkludert grensesnitt til skyløsningen, og hvilke der dette er et betalt tilvalg.