Svett og svalt på treningssenteret

Treningssentre er krevende for et klimasystem, med høye krav til god ventilasjon og riktig temperatur. Ofte er det mange ulike behov med treningsrom, massasjerom, garderober og butikker. Panasonic har levert et omfattende klimasystem i Tyskland som dekker alle behov for varme, kjøling, frisk luft og varmt vann.

Clever Fit er en tysk treningssenter-kjede med en stor avdeling i Elsenfeld, et fullt utstyrt og nesten karbon-nøytralt bygg. Bygget er på fire etasjer og huser en rekke ulike behov. Senteret består av flere treningsrom, to butikker, konferanserom, garderober med dusj og et fysioterapikontor med små behandlingsrom.

Clever Fit smallFleksibel løsning

Et treningssenter er krevende for et klimasystem, med flere typer rom og bruksområder i bygget. De som trener svetter og konsumerer mye oksygen, noe som krever at arealene er godt ventilert med høy tilførsel av frisk luft. På samme tid trenger behandlingsrom, seminarrom og garderober varme og oppvarmet vann.

Behovene var ulike både i forhold til bruk, men også størrelse og eksponering av sol. For å levere på alle disse kravene ble det installert en kombinasjon av produkter fra Panasonic, med både PACi, ECOi VRF og Aquarea luft-vann varmepumper integrert i systemet.

Frisk luft til de som trener

Hjertet i systemet er et ventilasjonssystem med varmegjenvinning som består av fire PACi utendørsenheter. Disse gir kraft til varmevekseleren gjennom et DX kit. Frisk luft i treningsområdet blir distribuert via store rør. To faktorer var viktige her: installasjonen måtte være enkel og trekk måtte unngås. Dette for at de som bruker senteret ikke skal bli syke. Sensorer overvåker luftkvaliteten i form av luftfuktighet, hvor mye oksygen som er tilgjengelig og ikke minst temperatur. Frisk luft blir enten pumpet inn i rommet, eller luften blir avfuktet, alt etter hvilke krav som er satt. Eventuelt blir luften resirkulert.

Ved å aktivt bruke avfukting, luftvekslere og varmegjenvinning blir systemet veldig energieffektivt. Separering av ventilasjon og VRF innendørsenheter gav fleksibiliteten som var nødvendig for denne installasjonen, og sikret avfukting og varme fra høst til vår og at treningsrommene er tilstrekkelig avkjølt gjennom sommeren.

Klima i støtterom og butikker

Klimaløsningene for de andre rommene i bygningen, inkludert butikkene, var avhengige av fleksible justeringer bestemt av hvor i bygningen de var lokalisert, størrelse og bruken av rommet (massasje, møter, behandling, trening osv). Temperaturen måtte settes individuelt for å unngå potensiell trekk, og dette er spesielt viktig for rommene som blir brukt for massasje. Panasonics innendørsinnheter har justerbare vifter, og ved å regulere hastigheten kan de gi akkurat passe mengde luft samtidig som trekk unngås. Disse kan selvsagt reguleres individuelt for hvert rom.

En smart fjernkontroll gjør det mulig å styre og overvåke systemet på en effektiv måte.

Energioptimalisert

Clever Fit 3 smallBruk av varmegjenvinning på vinteren gjør at systemet er meget energieffektivt. I tillegg er det montert et enkelt solenergipanel på taket av bygningen som dekker nesten hele behovet for strøm til varmepumpene. Med noen veldig små unntak er dette tilfredsstillende i målet om å være karbonnøytrale.

– Clever Fit treningssentre står for topp kvalitet i alle ledd. Dette gjelder også for innendørsklimaet. Leverandøren til dette prosjektet, Kälte-Klimatechnik Maik Werner sammen med Panasonic, har møtt alle våre behov. Det beste med systemet er at vi praktisk talt har nesten ingen løpende kostnader for ventilasjon og temperaturkontroll, sier Nedzad Aksamovic, daglig leder ved Clever Fit, Elsenfeld.

Har du tilsvarende kompliserte behov? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Les mer om våre produkter på vår hjemmside.