Ny smartby i Japan under planlegging

I begynnelsen av 2015 åpnet smartbyen Fujisawa i Japan. Nå har Panasonic og ni andre partnere planer om en ny by, Tsunashima, utviklet for å være modell for fremtidens byutvikling.

Byen skal bygges opp på tomten til en gammel Panasonic-fabrikk og er foreløpig på konsept-stadiet. Deltakerne i samarbeidet, blant annet Panasonic og Nomura Real Estate, har gått sammen og satt føringer på hvordan byen skal bygges, inkludert mål rundt miljøpåvirkning, sikkerhet og landskapsutforming.

Byen skal bestå av både bolighus og kommersielle bygninger. Med konseptet «Innovating the Future Together» har private organisasjoner og lokale myndigheter et mål om en urban og smart by som skal nære innovasjon ved å utnytte synergiene av fremoverlent kunnskap, teknologi og tjenester. Numeriske mål er blant annet 40 prosent reduksjon i CO2-utslipp og bruk av nye energityper på over 30 prosent. Smart-tjenester er planlagt innen seks områder: energi, sikkerhet, mobilitet (transport), velvære, nærmiljø og tjenester.

Den nye fremtidsbyen vil ha sitt eget energisenter, en hydrogen-stasjon og et internasjonalt studenthus. Byen vil etableres i Yokohama, sørvest for Tokyo, og planen er åpning i 2018. Yokohama City er valgt av Japanske myndigheter som en modell-by for «FutureCity» med mål om å adressere vanlige utfordringer som miljøpåvirkning. Gruppen bak Tsunashima SST vil bidra til en bred byutvikling for å oppnå en mer bærekraftig livsstil og mer bærekraftige byer og samfunn.

Les mer om planene i den engelske pressemeldingen. Video om prosjektet finnes via denne linken.