Hva må du tenke på når du installerer en varmepumpe?

En varmepumpe som klimaanlegg passer i de fleste hjem, men her er noen råd om hvordan man velger rett modell og hvor den bør installeres.

Et klimaanlegg vil gi størst besparelser i hus med direkte strømoppvarming, men kan også være et effektivt valg som komplement til andre oppvarmingssystemer. Foruten varmen får man også mulighet for luftrensing og kjøling som de andre systemene ikke kan hjelpe til med. Oljefyren, pelletskaminen og panelovnen er systemer der klimaanlegget kan overta oppvarmingsbehovet under store deler av oppvarmingsperioden for å spare energi. Bruk de gamle systemene til varmtvann og som reserveløsning.

Hvilken effekt trenger jeg?

Når du skal velge varmepumpe er det avhengig av hvor godt isolert huset ditt er, og hvilken størrelse det har. Ulike pumper har ulik effekt. Hvilken effekt trenger du?

Her er en oversikt:
Eldre hus / dårlig isolasjon:
100m²: 5,0-5,5kW / 150m²: 6,5-8,6kW / 200m²: 8,0-8,4kW

Normalt hus / standard isolasjon
100m²: 4,5-5,0kW / 150m²: 6,5-7,0kW / 200m²: 7,5-8,4kW

Nybygget hus / god isolasjon
100m²: 4,0-4,5kW / 150m²: 6,0-6,5kW / 200m²: 7,5-8,0kW

Når valget er tatt og det er klart for installasjon, er det viktig å tenke på plassering av både innedel og utedel. Hvor klimaanlegget plasseres inne har stor betydning for hvor strømbesparende den er. Innedelen bør plasseres i et stort rom, høyt oppe på veggen og så sentralt som mulig i huset. Det bør ikke være for mange hindre for luftstrømmen i rommet. Et hus med åpen planløsning er ideelt, da den varme luften kan strømme fritt. Illustrasjonen under viser hvordan luftstrømmen vil være mer effektiv på det grønne bildet, mot det gule.

Utendørsenheten bør ideelt sett plasseres minst 30 cm over bakken. Enheten avrimes automatisk om vinteren, og det kan dannes is under enheten. Hvis utedelen plasseres slik at den varmes av sollys kan energisparingen bli enda større. Dette kan også bidra positivt på avrimingen gjennom vinteren.

Les mer om våre luft-til-luft varmepumper på vår hjemmeside:
https://www.aircon.panasonic.eu/NO_no/