Slik er fremtidsbyen Fujisawa

Panasonic tar samfunnsansvar på alvor. Vi har deltatt i byggingen av en bærekraftig by helt fra bunnen av – kalt Fujisawa Sustainable Smart Town. Slik fungerer ”fremtidens by”.

Verdens befolkning ventes å overstige 9 milliarder mennesker innen 2050. Derfor er det viktig å få mest mulig ut av de begrensede ressursene og energien vi har til rådighet. Det ansvaret har Panasonic tatt på alvor, og med åpningen av Fujisawa Sustainable Smart Town har vi forsøkt å finne en løsning for fremtiden.

Fujisawa

Vedvarende energi og minst mulig CO2-utslipp

Det nyetablerte boligområdet ”Fujisawa SST” er bygget på et område som i 50 år har huset Panasonics TV-fabrikker. I dag er det blitt hjemstedet til 300 familier, og i 2018 vil området bestå av 1000 bærekraftige boliger. Det er med andre ord snakk om en fremtidsrettet by med store ambisjoner.

Målet er blant annet å redusere CO2-utslippene fra hele byen med 70 prosent – noe som skal oppnås gjennom bruk av solcellepaneler, naturgassdrevne brenselceller og lagringsbatterier i alle private hjem. Byens formål er å benytte mest mulig energi med minst mulig CO2-utslipp – noe som bevises gjennom innbyggernes tilgang på elbiler, elektriske mopeder og sykler.

Det er nemlig slik at byens mål ikke kan oppfylles uten aktiv innsats fra innbyggerne. Det krever både engasjement og motivasjon for å holde energiforbruket nede. Hvert hjem er derfor utstyrt med en skjerm som lar beboerne følge med på forbruket og CO2-utslippet. Byens innbyggere har gitt tilbakemeldinger på at det er motiverende å kunne se at innsatsen utgjør en forskjell.

Tre dager uten elektrisitet – ikke noe problem

Skulle byen oppleve et lengre strømbrudd vil det ikke skape problemer for innbyggerne. Byen kan fungere normalt i opp til tre dager uten ny tilgang av elektrisitet. Dette sørger boligenes egne batterier for, samt bydelenes egne lokale sentre, som er utstyrt med ekstra solcellepaneler og batterier. Den lokale strømforsyningen gjør også at kommunikasjonslinjene kan holdes åpne i nødstilfeller. De mange solcellepanelene sikrer også at elektriske kjøretøy kan lades opp, slik at transportmuligheten ikke forsvinner selv om byen skulle blitt mørklagt av strømbrudd.

Journalist Odd Richard Valmot fra Teknisk Ukeblad var med på åpningen av Fujisawa SST i Japan. Artikkelen hans, med enda flere detaljer rundt denne smarte byen, kan du lese her: http://www.tu.no/bygg/2015/02/08/her-bygger-de-en-helsmart-by