Toughpad bliver centrum i redningsarbejdet

I bestræbelserne på at forbedre og effektivisere redningsarbejdet bestemte Trelleborg Redningstjeneste – den svenske pendant til Falck – sig for at benytte en Panasonic Toughpad, fordi andre produkter ikke hidtil har opfyldt reddernes krav til en velfungerende helhedsløsning.

Med Toughpad FZ-G1 fandt de en robust, mobil løsning, som hurtigt og enkelt kunne integreres med organisationens nuværende system og samtidigt lette kommunikationen mellem indsatschefen og vagtcentralen. Pludselig kunne de mange problemer løses enkelt og trådløst, uanset vejrforholdene.

Redningstjenesten i Trelleborg er ansvarlig for tre sydsvenske kommuner med cirka 100.000 borgere, lige på den anden side af Øresund. I de tre kommuner er der otte udrykningsstyrker, som altid er klar til at rykke ud, når en ulykke opstår. Desuden er Trelleborg altid klar med en indsatschef, som rykker ud senest 90 sekunder efter at meldingen er indgået til SOS Alarm.

Redningstjenestens opgave består i at udføre rednings- og hjælpeindsats til personer og organisationer, der er kommet ud for hændelser, de ikke selv kan løse. De udfører også mange ulykkesforbyggende indsatser, som fx tilsyn og kortlægning af risici af brandfarlige og eksplosive emner i samfundet. Endelig er redningstjenesten aktiv med at informere borgerne om forebyggelse af brand og andre ulykker i hjemmet.

Trelleborgs Redningstjeneste, med indsatschef Martin von Gertten ved roret, arbejder hele tiden med at effektivisere og digitalisere organisationen, for bedre at kunne kommunikere med vagtcentralen og hurtigere få adgang til vigtig information under en opgave. Som en del af løsningen var det vigtigt at finde en robust tablet, der kunne bruges under alle tænkelige forhold, også i snestorme.

Efter at have kortlagt markedet lagde indsatschef Martin von Gertten mærke til Panasonics stærke og robuste Toughpad FZ-G1.

– Jeg kan ganske enkelt mærke, at vores arbejde er blevet nemmere og mere effektivt ved hjælp af min robuste Toughpad. Nu er jeg altid opkoblet til både vores vagtcentral og vores interne virksomhedssystem Daedalos, siger von Gertten. Da jeg siden selv installerede navigations-, styrings- og kortfunktioner i enheden, blev løsningen så godt som komplet. Næste trin bliver at installere en tegnefunktion.

Med kortfunktionen kan Trelleborgs redningstjeneste via Toughpad have præcist styr på blandt andet gasnettet og brandposter. Nu kan de også hurtigt hente information om, hvem som eksempelvis ejer en bestemt ejendom, eller hvem der passer en bestemt vejstrækning. Redningstjenesten har også via Daedalos’ mobile software et kommunikationsværktøj i enheden, som styrer den Tetra-radioenhed, der både kommunikerer alarmdata og samtidig sikrer, at det står tydeligt på skærmen.

– Fordi bilen er udstyret med eget Wi-Fi-net kan al styring og kommunikation via status til Tetra-radioen ske fra tabletten. At enheden er udrustet med tydelige knapper og en let aflæselig skærm, letter ikke mindst arbejdet, når man sidder i bilen på vej til ulykkespladsen. Vores Toughpad sidder i en robust holder, men vi kan også tage den med ud, når vi er fremme. På vej til en indsats får vi navigation og sender løbende status og ændrer nemt styrkeindsatsen via Toughpad. Fremme på ulykkespladsen er det trygt at vide, at man har et værktøj, der kan tåle regn, ekstrem kulde og varme, og at den kan bruges med handsker.

Når det gælder de mange funktioner i Toughpad, så har kamerafunktionen spillet en vigtig rolle under redningstjenestens opgaver. Takket være en stabil opkobling kan fotodokumentation fra ulykkespladsen hurtigt overføres til vagtcentralen via den mobile enhed.

– At have en selvstændig trådløs forbindelse med centralen letter naturligvis de fleste situationer, fx hvis jeg vil overføre fotodokumentation af et 5-etagershus eller sende skærmdump fra Google Maps for at vise, hvordan et område ser ud oppefra og på den måde hurtigt lokalisere adgangsveje for vores køretøjer. Et fælles situationsbillede for samtlige skadeshjulpne gør, at der tages klogere beslutninger. Konsekvensen er, at ulykken bliver bedre afhjulpet. Det kan fx handle om, at vi hurtigt får information om et giftigt emne, som nogen har fået på sig. Så kan vi prompte – både fra Sverige og internationalt – få information om, hvordan andre har ageret i lignende situationer.

Indsatschef Martin von Gertten har altid sin Toughpad med sig ude på opgave. Ved en redningsindsats tilbyder Toughpad en helhedsløsning, i form af kommunikation, dokumentation og informationssøgning, uanset de ydre forudsætninger. Redningstjenesten i Trelleborg har planer om snart at udruste endnu flere medarbejdere med robuste mobile enheder.