Sænk dine energiudgifter yderligere – 5 tips

Maksimer dine besparelser, når du bruger din varmepumpe. Vi giver dig fem gode tips!

  1. Sænk din indendørstemperatur i hjemmet. Blot en eller to graders nedjustering kan gøre en stor forskel.
  2. Planlæg jeres indendørstemperatur med hjælp fra fx Verisures fjernstyring. Ved at sænke temperaturen, når du er på job eller sover, kan du opnå endnu større besparelser.
  3. Husk at vedlige holde din varmepumpe med servicetjek og rengøring. En ren pumpe sparer endnu mere energi.
  4. Vær opmærksom på forandringer i din varmepumpes opførsel. Ved lave temperaturer er det normalt, at varmepumpen ikke leverer så meget varme, men hvis effekten forringes over tid, selv ved højere temperaturer, kan det være et tegn på fx en gaslækage. Kontakt din installatør, som vil styre trykket og udbedre eventuelle utætheder og fylde gassen igen. En god effekt giver større energibesparelser.
  5. Sørg for, at varmefordelingen ikke bliver brudt. Da varmen fra en luft-luft-varmepumpe spredes gennem luften, er det vigtigt at sikre, at denne kan sprede sig frit i huset. Lad dørene mellem rummene stå åbne, så varmen kan sprede sig. Jo større areal varmepumpen kan opvarme, jo større bliver din besparelse.