Garantiguiden

Kender du dine garantirettigheder, når du køber en varmepumpe? Og hvad er forskellen på reklamation og garantier egentlig? Få svarerne her.

Varmepumper består af avanceret teknologi, og som det er tilfældet med andre komplekse løsninger kan også komponenter i varmepumpeinstallationer fejle indimellem. Vi har derfor udviklet en overskuelig garantiguide, så du nemmere kan finde rundt i dine rettigheder og skaffe hjælp, hvis der pludselig opstår fejl med din varmepumpe.

Hvad er vigtigt at vide om garantier?
Det er let at misforstå ordet garanti og tro, at den hjælper dig, uanset hvad der sker i garantiperioden. En garanti dækker for det meste produktionsfejl, og hvad dette indebærer kan i praksis adskille sig fra produkt til produkt. Garantien dækker derimod ikke fejl, som er påført af kunden selv, skader som følge af ydre påvirkninger (som lynnedslag, dyr og vandalisme) eller normal slitage.

Hvordan ved jeg, hvad min garanti dækker?
En garanti er en frivillig ydelse, som producenter selv vælger at tilbyde. Det er med andre ord op til producenten at bestemme, hvad garantien omfatter. Det er derfor vigtigt, at du nærlæser garantien og dennes varighed, når du skal vælge produkt og løsning fra en forhandler eller installatør.

Har Panasonic egne garantier?
Hos Panasonic har vi særlige garantier for vores produkter. For varmepumper gælder der en fem års garanti på kompressoren. Dette er en materielgaranti, som dækker at selve kompressoren udskiftes, men den dækker ikke udgifterne til installatørens timeforbrug. Hvis man havner i en situation, hvor kompressoren sætter ud, skal man kontakte sin forhandler. Det er din forhandler, som har ansvaret for at varetage garantierne.

Jeg er dækket af garanti og har en klage. Hvem skal jeg kontakte?
Du skal altid kontakte den forhandler, som har solgt dig løsningen. Det er deres ansvar at sikre dig en tilfredsstillende opfølgning.

Min forhandler er gået konkurs. Hvad gør jeg?
Hvis din forhandler eller leverandør går konkurs, skal du rette henvendelse til den danske distributør, som har leveret produkter til din forhandler eller leverandør. Distributøren har pligt til at overtage garantiansvaret.

Når du kontakter distributøren (bemærk, at vi har flere, og de enkelte kun har ansvar for de produkter, som er solgt til din forhandler) skal du oplyse serienummeret på produktet og fremvise kvittering/faktura fra købet. Med disse oplysninger kan distributøren se, hvilken garanti, som gælder. Listen over vores distributører finder du her: https://www.aircon.panasonic.eu/DK_da/distributors/

Jeg har et problem med produktet, som ikke er dækket af garantien. Hvad kan jeg gøre?
Hvis du har købt et produkt gennem en autoriseret forhandler, har du ifølge loven to års reklamationsret. Med produkter som har en længere forventet levetid (som fx varmepumper) udvides reklamationsretten til fem år. Forskellen mellem garanti og reklamationsret handler om, hvem der har bevisbyrden.

Ved reklamation skal forbrugeren selv bevise, at det skyldes en produktionsfejl. Ved garantifejl er bevisbyrden hos forhandleren. En garanti kan være både kortere og længere end reklamationsretten og den er gerne mere omfattende. Reklamationer skal rettes mod forhandler, men ved konkurs kan den rettes mod et tidligere salgsled, som fx distributør eller producent.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at din indboforsikring i nogen tilfælde dækker maskinskader, som hverken går under reklamation eller garanti. Erstatningen afhænger af din forsikringsaftale, og ofte dækker denne skader som lynnedslag og forbrugsskader.

Kvalitet har altid været en kerneværdi for Panasonic i vores snart 100 årige historie. Og da vi selv udvikler vores varmepumper fra start til slut, har vi fuld kontrol over hele produktionen. Ingen modeller slippes ud på markedet, før de er blevet testet grundigt og ofte også afprøvet i testhuse flere steder i Norden. Vi er derfor sikre på, at vores løsninger lever op til dine krav og behov – og leverer de forventede resultater i et til tider udfordrende og hårdt klima.