Fremtidens by er skabt: Sådan bliver byen bæredygtig helt ind til benet

Panasonic vil tage sit samfundsansvar seriøst. Det har vi blandt andet gjort ved at bygge en bæredygtig by helt op fra bunden – den kaldes ”Fujisawa Sustainable Smart Town’ og ligger i Japan. Men selv i Danmark er de første spadestik taget med etableringen af CO2-neutrale boliger.

Verdens befolkning ventes at overstige 9 milliarder mennesker inden 2050. Det er derfor vigtigt, at vi fremover får mest muligt ud af de begrænsede ressourcer og energi, vi har til rådighed. Det opråb har Panasonic taget alvorligt og med åbningen af Fujisawa Sustainable Smart Town har vi taget vores del af ansvaret for at finde en løsning.

Mere vedvarende energi og mindst muligt CO2-udslip
Det nyetablerede boligområde ’Fujisawa SST’ er grundlagt på arealer, som i 50 år husede Panasonics TV-fabrikker. I dag er det hjemsted for 300 familier, og allerede i 2018 vil området stå klar med 1000 bæredygtige boliger. Der er tale om en fremtidsby med store ambitioner. Vores mål er blandt andet at reducere CO2-emissionerne fra hele byen med 70 procent. Det opnås ved solpaneler, naturgasdrevne brændselsceller og lagringsbatterier i alle private hjem. Byens formål er at anvende mest mulig vedvarende energi med mindst muligt CO2-udslip – det kommer selv til udtryk gennem beboernes udvalg af dele-elbiler, elscootere og elcykler.

Byens mål kan ikke opfyldes uden hjælp fra beboerne. Det kræver, at de er engagerede og motiverede for at holde energiniveauet nede. Hvert hus er derfor udstyret med en skærm, hvor de kan følge med i forbruget og den samlede CO2-reduktion. Byens beboere melder tilbage, at det er rart at kunne se, at man gør en forskel, og at skærmen gør, at der bliver et naturligt fokus på at holde elforbruget nede.

Tre dage uden el – intet problem
Skulle byen komme ud for et strømnedbrud over længere tid, garanterer det visionære boligkoncept, at bydelen kan fungere i op til tre dage uden el. Det sikres med boligernes egne batterier samt bydelens lokalcenter og lygtepæle, som er udstyret med ekstra solceller og batterier. Den lokale strømforsyning gør også, at kommunikationslinjerne kan holdes åbne i nødstilfælde, da mobilmasterne vil fungere uanset hvad. De mange solcelleanlæg sikrer desuden, at de eldrevne køretøjer kan blive opladt, så transportmuligheden ikke forsvinder, selvom byen skulle blive mørklagt af strømforbrydelser.

Journalist Peter Møller Christensen fra Børsen var med til åbningen af Fujisawa SST. Hør her, hvad han synes om løsningen, og hvad danskerne kan lære af den.

Det selvforsynende hus er en realitet i Danmark
Mellem 30 og 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug går i dag til opvarmning, ventilation og lys i bygninger, og det meste af denne energi kommer fra fossile brændstoffer. Der er derfor behov for nye løsninger, hvis vi skal nå regeringens mål om et Danmark, der er uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050. En af løsningerne finder vi i Hasselager få kilometer uden for Aarhus. Her bor 75 familier i fremtidens byggeri på Kildeagervej. Brabrand Boligforening har fået opført boliger i nyudviklet højstyrkebeton med solceller integreret på alle tagflader. Solcelleanlægget er et af Danmarks største udført på et alment boligbyggeri, og anlægget producerer sammen med fem Panasonic luft-til-vand-varmepumper hele bebyggelsens energiforbrug.

De 75 boliger er selvforsynende med den nødvendige energi, opvarmning og varmt vand. Byggeriet er opført inden for reglerne for støttet byggeri, som lever op til de nye Lavenergiklasse 2020-regler.

Se her, hvordan boligerne i Brabrand er blevet selvforsynende.