Räddningstjänsten i Sandefjord tar hjälp av TOUGHBOOK

Tack vare införandet av Panasonics datorplattor TOUGHBOOK G1 i brandbilarna har räddningstjänsten i norska Sandefjord effektiviserat sina arbetsinsatser. GPS-funktionalitet, som förser räddningstjänstpersonalen med snabbaste färdväg, uppdragsinformation mm, gör det lättare att i förväg planera och samordna räddningsinsatserna.

I brandbilarna i Sandefjord finns numera alltid en Panasonic TOUGBOOK G1-datorplatta som kommunikationshjälpmedel. På enheten, som är ansluten till instrumentpanelen via en dockningsstation, presenteras inte bara den snabbaste färdvägen, utan även var det finns hinder och broar. Samtidigt ger den en översikt över händelseplatsen och kan motta information från räddningscentralen.

– Vi arbetar under krävande förhållanden som ställer höga krav på både personal och utrustning. Under en brand kan jag behöva kasta ifrån mig min datorplatta, utan att den går sönder. Inte minst används mycket vatten när vi är ute på uppdrag. Utrustning som inte klarar av vatten, värme, kyla, stötar och solljus är oanvändbara för oss. Panasonic TOUGHBOOK G1 är ett verktyg som hjälper oss att göra ett effektivt jobb, säger Jan Helge Olsen, chef för Sandefjords brand- och räddningstjänst.

Locus Solutions, en av Norges ledande leverantör av lösningar till räddningstjänster, har varit återförsäljare av Panasonics robusta enheter ända sedan 2005.

– Det är inte utan anledning att det alltid är en TOUGHBOOK som används i actionfilmer. Det är helt enkelt den bästa lösningen på marknaden idag. Som leverantör till räddningstjänsten måste vi kunna förse dem med det bästa alterrnativet, varpå Panasonics robusta enheter utgör ett naturligt val för oss. Hundraprocentig drifttid är något vi lägger stor vikt vid, säger Reidar Falkensten, affärsområdeschef vid Locus Solutions.

 Toughbook G1 – Utvecklad för extrema miljöer
Den robusta 10.1-tums Windows-datorplattan Toughpad G1 är utrustad med en högpresterande Intel Core vPro i5-6300u-processor och 14 timmars batteritid, med möjlighet till batteribyte under pågående drift. Enheten har, flera flexibla konfigurationsalternativ som innebär att den kan utrustas med t ex en 2D-streckkodsläsare, GPS, Micro SD, 2. USB 2.0, trådbunden LAN eller smartcard-läsare.

För att se en kort video på hur räddningstjänsten i Sandefjord använder sina TOUGHBOOK G1-enheter i praktiken, vänligen klicka här.