Panasonic introducerar Gemba Process Innovation för att underlätta kundernas affärstransformationer

Idag introducerar Panasonic ett nytt B2B-initiativ – Gemba Process Innovation – som ska hjälpa europeiska företagskunder inom tillverkning, logistik och detaljhandel att optimera sin produktivitet och sina arbetsflöden.

Panasonic utökar idag sin verksamhet med ett nytt B2B-initiativ som kallas Gemba Process Innovation, för att effektivisera kundernas affärsprocesser. Därmed övergår Panasonic från att enbart fokusera på produktion och försäljning av hårdvara, till att i ökad utsträckning även verka som ett konsultföretag.

 Gemba Process Innovation är uppkallat efter det japanska ordet gemba, som betyder ”den faktiska platsen.” För företag är detta platsen där nya värden skapas och problem konfronteras. Syftet med Gemba Process Innovation är att få en ökad förståelse för företagskundernas utmaningar och att samarbeta med dem för att optimera deras gemba. Lösningen kan vara optimering av processer med hjälp av skräddarsydd teknologi som kan öka effektiviteten på fabriksgolvet, lagret eller försäljningsställena.

– Företag inom tillverknings-, logistik- och detaljhandelsindustrin står inför stora förändringar, utlösta av en rad nya sociala trender och innovativa teknologier som påverkar deras affärsprocesser. Panasonic har redan påbörjat ett fokusskifte från att sälja hårdvara och produkter till att vara en leverantör av integrerade lösningar och verktyg för att hjälpa våra kunder där de befinner sig. Med denna nya tjänst tar vi ännu ett steg på denna resa, säger Stefan Lindau, Country Manager i Norden för Panasonic Mobile Solutions Business Division Europe. Vi har omstrukturerat Panasonics B2B-avdelningar i alla europeiska länder för att skapa gemba-fokuserade team bestående av våra bästa företagskonsulter, analytiker, ingenjörer och designers. Gemba Process Innovation är ett stort initiativ inom B2B-lösningar, som gör att vi kan utnyttja och sammanföra Panasonics produktionskunskaper och kärnteknologier på allra bästa sätt.

Gemba Process Innovation

Det nya initiativet arbetar inom tre olika kärnområden:

* Produktion – där produkterna skapas

* Transportlogistik – hur produkterna kommer från A till B. Detta inkluderar hela leveranskedjan – från  råvaror, till fabriker, till färdiga varor som förpackas, märks, sorteras, transporteras och distribueras.

* Försäljningsstället – där en konsument eller en slutanvändare interagerar med denna produkt.

Inom varje område hjälper Panasonic-konsulter till med att sammanföra det ”fysiska gemba”-skiktet med det ”digitala” skiktet. Detta innebär att teknologi och processer analyseras för att förbättra effektiviteten och produktionsprocessen.

Här kan du få en grafisk överblick över Gemba Process Innovation.

För mer information om Panasonics Gemba Process Innovation, besök gärna https://business.panasonic.co.uk/computer-product/gemba-process-innovation