Digitalisering för bättre effektivitet i renhållningsbranschen

En övergång från fysiska manualer till digitala lösningar underlättar för de som arbetar inom renhållnings- och återvinningsbranschen. Med Panasonic Toughbook kan de effektivare planera sina färdvägar, överföra data och rapportera observationer.

Förr i tiden behövde renhållningsarbetarna varje morgon fysiskt hämta upp pappersdokument med information om vart de skulle åka just den dagen, en metod som ofta var både tidskrävande och ineffektiv. Med de digitala lösningar som finns idag kan arbetet utföras betydligt smidigare. Panasonics Toughbook är ett hjälpmedel som kan effektivisera arbetet inom bland annat renhållnings- och återvinningsbranschen, med ännu större omtanke om miljön.

Kostnadseffektiv metod för ökad flexibilitet
På en Panasonic Toughbook kan du installera en mängd olika program för att, på ett och samma ställe, samla information om var sopor och avfall ska hämtas upp och levereras. Med GPS-funktionen kan sopbilarnas snabbaste och bästa färdvägar planeras. På så sätt garanteras att renhållningsarbetet går så snabbt och smidigt som möjligt, vilket sparar både tid och ökar effektiviteten, i och med att fler kunduppdrag per dag hinns med. Samtidigt bidrar lösningen till en större omtanke om miljön. En effektivare färdvägsplanering minskar företagens totala miljöpåverkan, då kortare körsträckor bl a innebär lägre fordonsservicekostnader, mindre däckslitage och billigare försäkringar. Dessutom kan företag då teckna bättre leasingavtal och på så sätt sänka sina totala omkostnader.

På en Toughbook kan du även installera program för att skanna av och väga avfallet, för att få en bra överblick över hur mycket och vilken typ av avfall som ska samlas in, samt hur mycket mer avfall det finns utrymme för i sopbilen. Lösningen gör det därför möjligt att fakturera kunderna individuellt, för just deras avfall.

Dessutom kan man dokumentera aktuell data och observationer med enheten. Alla kan göra misstag vid exempelvis källsortering. Detta kan snabbt bli ett miljöproblem om misstagen görs regelbundet. Med en datorplatta nära till hands kan källsorteringen enkelt bilddokumenteras, rapporteras och systematiseras.

Toughbook som ett stöd i renhållningsbranschen
En Toughbook kan ses som en långtidsinvestering. Den är robust utformad för att kunna användas i de tuffa miljöer som präglar renhållnings- och återvinningsbranschen. Utrustningen i en sopbil kan utsättas för både vibrationer, damm och fukt, samt många inbromsningar och stopp – en miljö där tåliga Toughbook trivs.

Flera stora renhållnings- och återvinningsföretag har redan insett fördelarna med att digitalisera sitt arbete via en Toughbook, vilket garanterar en stark ROI (Return On Investment), som i vissa fall har betalats tillbaka redan inom sex månader .

Var som helst, när som helst
Panasonic Toughbook kan bäras med överallt. Tack vare en särskild fordonsdocka som är testad och godkänd för att installeras i fordon, kan den robusta datorplattan användas på ett smidigt sätt även i bilen.

Om t ex en enskild sopbil behöver repareras, kan Toughbook-enheten enkelt fästas i en annan bils dockningsstation, vilket innebär att ingen driftstid behöver gå till spillo.

En annan fördel med Toughbook är att dess skärm enkelt kan avläsas även i starkt solljus, vilket är en fördel både när man behöver använda den inne i bilen och utanför. Dessutom kan batteriet hålla en hel dag innan det behöver laddas.