Allt fler använder sig av Panasonics robusta bärbara datorer och datorplattor

Marknaden för robusta enheter växer – majoriteten väljer Panasonics Toughbook och Toughpad.

Panasonic fortsatte att växa på den europeiska marknaden för robusta bärbara datorer och datorplattor under 2015, enligt en ny marknadsundersökning från VDC Research. Panasonics försäljningsandel låg på 66 procent av alla robusta bärbara datorer och 59 procent av alla robusta datorplattor som såldes i Europa under förra året, vilket innebär att Panasonic där sålde fler robusta enheter än alla övriga branschaktörer tillsammans.

Tack vare 20 års ständiga framgångar i Europa har Panasonic befäst sin starka position i denna bransch. Under 2015 växte bolagets omsättning med imponerande 55 procent på marknaden och utgör nu cirka en tredjedel av företagets totala produktsortiment.

– Vi ser att allt fler företag efterfrågar våra flexibla och robusta mobila enheter för att kunna ta del av de digitala förändringar som många branscher upplever idag. Baserat på våra kunders återkoppling, duktiga utvecklare och partners fortsätter vi att förnya våra lösningar för att skapa glädje och ökad effektivitet för företag, såväl idag som i framtiden, säger Jan Kaempfer, marknadschef för Panasonic Computer Product Solutions.