Ny studie: Lönsamt för företag med hållbarhetsstrategier för mobila enheter

Livslängden för bärbara datorer, hybrider, datorplattor och handhållna enheter har förlängts med nästan två år.

Svenska företag sparar i genomsnitt 24 % på sina årliga utgifter för mobila enheter genom att införa en hållbarhetsstrategi för mobila enheter, uppger IT-inköpare i en nyligen utförd studie. Köparna uppskattar att de genom att noga väga inköpen av mobila enheter mot viktiga kriterier för hållbarhet kan förlänga den genomsnittliga livslängden för sina bärbara datorer, datorplattor, hybrider och handhållna enheter med nästan två år. Den oberoende studien utfördes av Opinion Matters på uppdrag av Panasonic Business och omfattade IT-inköpare i 250 företag.

De primära drivkrafterna för att genomföra strategin är finansiella vinster, snarare än miljö- och företagsmässigt socialt ansvar. En lägre total ägandekostnad genom förlängd användning av bärbara datorer, datorplattor, hybrider och handhållna enheter samt deras tillbehör och kringutrustning ansågs vara den viktigaste faktorn då en hållbarhetsstrategi övervägs.

De primära besparingar som var av störst vikt för företag som ett resultat av att implementera en strategi var en minskning av utgifterna för batterier (56 %), en minskning av den totala ägandekostnaden för enheter (53 %), bättre återvinning av enheter (39 %) och en minskning av koldioxidutsläpp (38 %).

Fler än 99 % av IT-inköparna uppgav att hållbar mobil IT är mycket viktig eller viktig för deras företag och 99 % har infört en hållbarhetsstrategi för mobila enheter för sina bärbara datorer, hybrider, datorplattor och handhållna enheter, varav 83 % infört en under de senaste 3 åren.

– Svenska företag har snabbt insett att ett hållbart tillvägagångssätt vad gäller köp av mobila enheter ger avsevärda finansiella och miljömässiga vinster, säger Jan Kaempfer, marknadsföringschef för Panasonic Computer Product Solutions. Praktiska förutsättningar, som den långsiktiga kompatibiliteten hos tillbehör och kringutrustning, felprocent, garantier och batterier som är enkla att byta ut ger enheter som håller längre, vilket resulterar i en lägre total ägandekostnad och minskade utgifter för ny utrustning. Dessa företag får ekonomiska fördelar och sparar i genomsnitt 24 % på sin årliga budget för mobila enheter.

Du kan ladda ner en svensk sammanfattning av resultaten från studien här.