Teknologi kan hjälpa företag att följa de nya dataskyddsreglerna

Panasonic Business betonar teknologins betydelse inför introduktionen av EUs nya regler om dataskydd – GDPR.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kan börja tillämpas från 25 maj 2018 i syfte att stärka och samordna dataskydd för alla individer inom EU. Bötesbeloppen för databrott kan bli så höga som 20 miljoner euro eller upp till 4 % av ett företags årliga globala omsättning.

I praktiken så stärker den t ex kravet på samtycke före alla former av marknadsföringskontakter och innebär i praktiken att personuppgifter inte får överföras till länder utanför EES, såvida de inte garanterar samma dataskyddsnivå.

– Detta är den största marknadsföringsutmaningen i min 26-åriga karriär, säger Stephen Yeo, Panasonic Business Marketing Director. Som ett resultat av GDPR måste företagen överväga var och hur de behandlar data, i allt ifrån namn och adresser till CCTV-inspelningar. Vi tror verkligen att det finns teknologiska metoder att mildra en del av riskerna. Ett exempel är personmaskningsteknik för CCTV, vilken skyddar en persons identitet och innebär att det faktiska materialet endast kan spelas upp efter en allvarlig händelse, som t ex en stöld. Ett annat exempel är automatisk radering av data från en skanner. En inbyggd funktionalitet som tar bort data från en maskin så fort den har överförts till en dator, innebär per automatik en säkrare datahantering.

Som svar på förändringarna i att spela in och lagra övervakningsbilder på offentliga platser erbjuder Panasonic säkerhetslösningar som överensstämmer med artiklarna 32 och 35 i GDPR. Dessa förhindrar datastölder och gör det möjligt att säkra de offentliga platserna, så att dataskyddet kan efterlevas.

Funktionen ”säker kommunikation” finns tillgänglig på alla Panasonic i-PRO Extreme-kameror och möjliggör säker IP-övervakningskommunikation, från spoofing och snooping till videomanipulation.

– Nätverksenheter som t ex CCTV har identifierats som en potentiell svag punkt för dataintrång. Därför är det viktigt att organisationer tittar på hur detta ska hanteras när de planerar för 25 maj, tillägger Stephen Yeo.

För mer information om Panasonic Business technology, vänligen besök: https://business.panasonic.se