Big PACi-modeller med kjølemiddelet R32 oppstilt

Panasonic tar ytterligare ett steg närmare R32-skiftet

Panasonic lanserar R32 PACi-serien och kommer med det ännu närmare målet att helt gå över till det mer miljövänliga köldmediet R32 i alla värme- och kylprodukter 2018

Panasonic har lovat att alla värmepumpar och luftkonditioneringar som innehåller mindre än tre kilo köldmedium kommer att finnas tillgängligt med köldmediet R32 i slutet av 2018. Som en del av detta skifte introduceras nu en uppdaterad R32 PACi-luftkonditionering för kommsersiellt bruk. R32 har ingen inverkan på ozonlagret och har 75 procent lägre påverkan på den globala uppvärmningen, jämfört med R410A-systemet.

Ett framtidssäkrat erbjudande
Produkterna som ingår i serien R32 PACi är i linje med de nya reglerna från EU, så att distributörer och installatörer kan ge kunderna ett framtidssäkrat, energieffektivt och hållbart erbjudande. Företagare som byter till R32 PACi får även bra energi-och kostnadsbesparingar, tack vare en ökad energieffektivitet på upp till tio procent med R32 jämfört med R410A.

Uppgraderad PACi-specifikation med datanavi-fjärrkontroll
En annan fördel med R32 PACi-serien är att den kan kontrolleras med den nya datanavi-fjärrkontrollen som är kompatibel med datanavi-appen. Appen ger produktinformation direkt till mobilen eller andra smarta enheter. Det gör det enklare, snabbare och billigare för driftsansvariga och servicepersonal att utföra underhåll, med bland annat omedelbar åtkomst till bland annat användarhandböcker. I appen kan ägarna också övervaka energiförbrukning och kontrollera användningen av värme- och kyllösningar. Datanavi-fjärrkontrollen beställs separat.

Den uppgraderade R32 PACi-serien innehåller för närvarande:
R32 utomhusenheter: STD-serien (PZ) 100/125/140
R32 inomhusenheter: 4-vägs kassett (PU2), tak (PT2), kanal (PF2), väggmonterad (PK2)

De nya R32 PACi inomhusenheterna är kompatibla med utomhusenheterna R410 och R32, vilket gör det möjligt för företagen att enkelt fasa in den nya serien om det behövs. R32 PACi utomhusenheter är inte kompatibla med R410 inomhusenheter.

Fas ett i den nya serien R32 PACi finns tillgänglig från maj 2018. Uppgraderingen till R32 på resten av PACi-serien är planerad att lanseras senare i år.

För mer information, vänligen besök: https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/