Panasonic revolutionerar underhåll och service med nya Aquarea Service Cloud

Panasonics Aquarea Service Cloud-system har uppdaterats med en ny plattform som kommer att revolutionera servicearbeten genom att möjliggöra underhåll från distans.

  • Revolutionerade plattform, helt unik för Panasonic
  • Minskar tiden och kostnader för underhåll och felsökning
  • Ökar alternativen för underhåll, vilket ger en bättre kundupplevelse

Den molnbaserade servicelösningen är ett verktyg som gör det snabbt och enkelt för installatörer att slutföra uppdrag. Genom tillgången till teknisk information och felkoder, som finns lagrad i databasen, kan problemet identifieras redan innan besöket, vilket sparar både tid och pengar.

Med en felmeddelandefunktion installerad, kan eventuella problem med systemet lösas innan det noterats av kunden. Om ett problem skulle uppstå meddelar systemet servicefirman omgående med en varning. Detta gör att reparatören snabbt kan agera på felet och kunden får den bästa möjliga serviceupplevelsen.

En annan fördel för servicepersonal, är möjligheten att kontrollera enhetens avancerade inställningar via fjärrsystemet. Om en kund inte är nöjd med temperaturen eller vill optimera sin energikonsumtion kan installatören justera värmeinställningarna på distans och slipper på så sätt göra ett platsbesök.

Aquarea Service Cloud-systemet är enkelt att använda och kräver ingen specifik mjukvara. Systemet är klart att användas så snart användaren loggat in via sin webbläsare eller app. Redan installerade system kommer automatiskt att koppla upp sig till molnet och uppdatera parametrarna i realtid.

De nya avancerade servicefunktionerna i Panasonics Aquarea Service Cloud (CZ-TAW1) lanseras i april 2018. För mer information, besök: https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/