Panasonic lanserar ny värmeväxlare för grön, kommersiell drift

Nu lanserar Panasonic R32 PACi Water Heat Exchanger (R32 WHE) – en helt ny värmeväxlare för kommersiell drift som ger renare energi. Den nya modellen är platsbesparande och dessutom enkel att installera, vilket gör den särskilt lämpad för mindre butiker och kontor.

Panasonics mål är att utveckla marknadens mest energieffektiva värme- och kyllösningar, vilket nu har resulterat i R32 PACi Water Heat Exchanger (R32 WHE) – Panasonics första luft/vatten-värmeväxlare som kan anslutas till kommersiella anläggningar.

Tillverkad för grön, kommersiell drift

R32 WHE är en värmeväxlare särskilt anpassad för företag såsom mindre butiker och kontor. Den nya lösningen är ett effektivt alternativ till befintliga förbränningssystem som påverkar miljön negativt. Den använder mindre HFC-köldmedium än till exempel VRF-system, vilket gör det möjligt för användaren att öka användningen av ren energi och minska produktionen av skadlig växthusgas – något som är helt i linje med Panasonics miljövision för 2050.

Enkel installation och underhåll

Nya R32 WHE är både flexibel och platsbesparande med ett djupmått på 205 mm. Den kompakta enheten väger dessutom bara 27 kg vilket gör att värmeväxlaren enkelt och snabbt kan installeras av endast en person – något som är både tids- och kostnadseffektivt för användaren.

R32 WHE har två installationsalternativ som anpassas efter användarens specifika behov. Den kan installeras stående på golvet eller monterad direkt på väggen. Den väggmonterade lösningen kan spara användaren värdefull golvyta och är perfekt för små utrymmen. Den kräver dessutom endast två skruvar, vilket underlättar installation ytterligare. Användaren har också direkt tillgång till den elektriska lådan när värmeväxlaren är monterad, vilket gör det enklare att underhålla modellen efter att den har installerats.

Upp till 90 meter rörlängd

Tack vare värmeväxlarens tilltagna rörlängd på upp till 90 meter, är den särskilt lämpad för uppvärmningsprojekt där behovet av längre rör är större. Systemet fungerar även bra i kombination med kylkedjor/ CO2-system för kylförvaring, som ofta installeras i mindre butiker och stormarknader.

Läs mer på: https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Frida Rosenlind, Produktchef Aircon, Panasonic Nordic
Tlf. +46 8 680 26 62
E-mail: frida.rosenlind@eu.panasonic.com

Om Panasonic:
Panasonic Corporation är världsledare inom utvecklingen olika elektroniska tekniker och lösningar inom hemelektronik, bostadsmarknaden, fordonsindustrin och B2B-marknaden. Företaget som firade sitt 100-årsjubileum 2018, har expanderat globalt och driver idag 591 dotterbolag och 88 intresseföretag världen över. Panasonic visade ett rekordresultat med en omsättning på 61,4 miljarder EURO för det år som avslutades i mars 2018. Företaget satsar på att driva mervärde genom innovation och med sin teknik, ge ett bättre liv och en bättre värld för sina kunder. För mer information om Panasonic:  https://www.panasonic.com/global/home.html