Panasonic flyttar produktion av värmepumpar till Europa

Panasonic öppnar en ny fabrik i Pilsen i Tjeckien. Fabriken ska producera luft/vatten-värmepumpar och är ett resultat av en ökad efterfrågan och en vilja att arbeta närmare den nordiska marknaden.

På den nordiska marknaden växer efterfrågan på Panasonics luft/vatten-värmepumpar, både från de som installerar produkterna i befintliga hus och i nyproduktioner. För att möta den ökande efterfrågan öppnar Panasonic sin nya fabrik för produktion och utveckling av Aquarea-produkter i Tjeckien.

– Vi är väldigt stolta över de nya faciliteterna och möjligheterna som de ger oss i Norden och i resten av Europa. Efterfrågan på Aquarea-produkter i Europa ökar årligen, något vi på ett effektivt sätt vill möta med vår nya fabrik, säger Sofia Törnlöf, marknadschef på Panasonic Nordic.

Snabba leveranser

Panasonics luft/vatten-värmepumpar i Aquarea-serien ger värme, kylning och varmt vatten genom att använda energin från luften. Det är ett billigare, renare och mer hållbart alternativt till fossilt bränsle och el-lösningar.

Tidigare har Panasonic transporterat luft/vatten-värmepumparna till Europa från fabriken i Malaysia. Med den nya fabriken i Tjeckien ligger Panasonics tillverkning av produkter bättre i linje med europeiska förordningar, samtidigt som Panasonics kunder kommer att uppleva reducerade leveranstider tack vare den kortare transportdistansen. Det bidrar dessutom till en minskad miljöpåverkan jämfört med transporter från Malaysia.

Sedan 2010 har Panasonic med sin pålitlighet, enkelhet och innovation satt standarden för luft/vatten-värmepumpar i Europa. Med den nya fabriken vill Panasonic gradvis öka produktionen med upp till 40 000 Aquarea-enheter årligen. Panasonic har över 60 års erfarenhet inom värme- och kyllösningar. Med utgångspunkt i energieffektivitet och hållbarhet fortsätter företaget att utveckla produkter som säkerställer en energieffektiv framtid.