Ta kontroll över värmepumpen och oljepannan

Nu lanseras en innovativ Bivalent Controller till Panasonics Aquarea-värmepumpar. Controllern maximerar energibesparingen när värmepumpen används ihop med en olje- eller gaspanna.

Bivalent Controller gör det möjligt att använda en värmepump från Aquareasortimentet tillsammans med en gas- eller oljedriven värmepanna samtidigt som flödet kontrolleras för att minimera driftkostnaderna. Controllern har tre olika lägen och levereras med nödvändiga sensorer för att styra värmepannan och en eventuell sekundärpump. En termostat kan anslutas för att stänga av både pump och värmepanna beroende på rumstemperatur.

– Att koppla en värmepump till en befintlig värmepanna är populärt vid renoveringar. Men det är extremt viktigt att ett hybridsystem används med maximal effektivitet för att möjligöra en minskad energiförbrukning, säger Sofia Törnlöf, Nordisk produktchef, Panasonic.

Tre lägen för styrning av värmepump och oljepanna  

Det finns tre bivalenta driftlägen: Alternative, Parallel och Boost/Parallel Demand. Alternative-läget stänger av värmepumpen och sätter igång gas/oljepannan eller annan alternativ värmekälla när utomhustemperaturen understiger inställd temperatur.

Parallel-läget startar gas/oljepannan eller en alternativ värmekälla och låter den arbeta tillsammans med värmepumpen om utomhustemperaturen understiger inställd temperatur.

Om utomhustemperaturen understiger inställt tröskelvärde i Boost/parallel demand-läget övervakas bufferttankens temperatur. Om temperaturen i bufferttanken sjunker under ett bestämt värde inom en specifik tidsperiod så startas gas/oljepannan.

Vid styrning av bufferttanken har användaren möjlighet att ställa in en fast temperatur. Värmepumpen startas när temperaturen i bufferttanken sjunker under det inställda värdet.

Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt klimatlösning.